רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מידע לשכירים

עדכון מביטוח לאומי

עובדים שעבודתם הופסקה (בגלל פיטורים, חל"ת, המעסיק סגר את העסק וכדומה), צריכים להירשם באתר שירות התעסוקה מרגע שהופסקה עבודתם >> https://bit.ly/33lPUj6