רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

הפעלת מסגרות הגיל הרך - לידה עד גיל 3

מועצה מקומית קדימה צורן ליקטה ואספה את עיקרי ההנחיות להפעלת מסגרות פרטיות.
 
אין במסמך זה להחליף את ההמלצות של משרד העבודה ועל המסגרת החינוכית להיצמד להוראות ולהנחיות המופיעות בפירוט באתר משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.
 
להלן קישור לאתר:
https://employment.molsa.gov.il/Employment/DayCareCenters/operation-guidelines/Pages/default.aspx
 
חזון חינוכי - לחץ כאן
מבדק ביטחות - לחץ כאן
חוק הפיקוח ודרישות ההכשרה של הצוות המקצועי - לחץ כאן
תוכניות שנתיות- לחץ כאן
נהלי הפעלה, הנחיות, המלצות והודעות של משרד העבודה - לחץ כאן
נוהל בצעד בטוח מוגנות בטיחות והיגיינה בגן נובמבר 2019 לחץ כאן