רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

שאלות נפוצות ברישום לגני הילדים

שאלות נפוצות ברישום לגני הילדים
 
כיצד נרשמים לגן?
הרישום לגן הילדים לשנת הלימודים תשפ"ב יחל ביום חמישי א' בשבט התשפ"א 14 בינואר 2021 ויימשך עד יום רביעי כ"א בשבט התשפ"א 3 בפברואר 2021, הרישום לגן מתבצע באמצעות היישום האינטרנטי, המופיע באתר המועצה.
 
האם עליי לרשום את ילדי לגן כל שנה מחדש?
כן. הרישום לגן מחויב בכל שנה מחדש, גם אם ילדך מבקר השנה בגן וברצונכם להשאירו באותו גן.
 
הילד שלי לומד בחטיבה הצעירה האם צריך לרשום אותו לכיתה א'?
ילדים הלומדים בחטיבות הצעירות בבתי הספר ניצני השרון, יובלים ולב רן אינם צריכים רישום לכיתה א' הרישום הוא אוטומטי באמצעות בתי הספר.
 
ביצעתי רישום באמצעות היישום האינטרנטי, כיצד אוכל לדעת שהרישום נקלט והועבר לטיפולכם? 
בסיום ביצוע הרישום תקבלו מייל המאשר כי התהליך הסתיים בהצלחה. במקרה ולא התקבלה הודעה, לא נקלט הרישום לגן ויש לחזור ולבצע את התהליך שנית.
*חשוב לשמור את האישור שמתקבל.
 
היכן אוכל לראות את רשימת הגנים עם האפיון הגילאי של כל גן נכון לשנת הלימודים הבאה?
רשימת הגנים עם האפיון הגילאי לשנת הלימודים הבאה מופיעה באזורי הרישום באתר המועצה עם זאת ייתכנו שינויים באפיון הגן והרכבו בעקבות הצרכים הנאספים לאחר הרישום.
 
איך נדע לאיזה גן ישובץ הילד/ה?
הודעת שיבוץ לגן תישלח לביתכם במהלך חודש יוני בהתאם לפרטי הכתובת שנמסרו בעת הרישום.
 
כיצד ניתן לערער על השיבוץ?
יהיה ניתן לערער לאחר קבלת השיבוץ דרך לינק באתר המועצה. הלינק יעלה לאתר במהלך חודש יוני.
 
האם הרישום לגן כולל רישום לצהרון?
לא! על ההורה לבצע רישום בנפרד לצהרון במהלך תקופת הרישום המוכרזת.
 
ילדי מסיים השנה גן חובה. אני מעוניין להשאירו שנה נוספת בגן חובה, כיצד עליי לפעול?
במידה והנכם מתלבטים בנוגע להתאמת עליית ילדכם לכיתה א' עליכם לפנות לגננת ובהמלצתה להתחיל תהליך אבחון בשלות מול השירות הפסיכולוגי.
על מנת לשריין מקום בגן הילדים עליכם לבצע רישום כפול לגן ולכיתה א' במחלקת החינוך במועצה, במהלך תקופת הרישום הרשמית.
עם קבלת התשובה מפסיכולוג הגן על ההורה להגיע לאגף החינוך ולבטל את הרישום המיותר גן/כיתה א'
 
הכתובת באתר האינטרנט שונה מכתובת מגוריי בפועל, מה עליי לעשות?
כדי שתוכלו לבצע את הרישום עם בחירת גן מאזור מגורכם אתם צריכים להגיע בימי הרישום הנקובים באתר לרישום ידני.
 
איך מבטלים רישום לגני הרשות?
ניתן לבטל רישום עד סוף חודש מאי (לפני שקבלתם אישור שיבוץ לגן), ביטול רישום מתבצע ע"י הודעה בכתב בלבד ולא דרך המייל.
יש להוריד טופס ביטול רישום מהאתר ולצרף מסמכים נדרשים על פי המפורט בטופס.
 
לילדי צרכים רפואיים מיוחדים (אלרגיה מסכנת חיים, סוכרת וכד'..) האם יוכל לקבל סייעת רפואית בגן?
לשם בירור זכאות לקבלת סייעת רפואית יש להעביר למנהלת מח' חינוך קדם יסודי אישור רפואי עדכני (מהחצי שנה האחרונה) מרופא מומחה.
הבקשה תועבר להחלטה של ועדה רפואית במשרד החינוך.
ילדי זקוק לשירותי חינוך מיוחדים, למי עלי לפנות?
ניתן לפנות לאילת חיים מנהלת מחלקת חינוך מיוחד,
אנו מתכננים לעבור לקדימה צורן במהלך השנה, כיצד אוכל להירשם?
הרישום לגנים בקדימה צורן יתאפשר רק לאחר חתימה על חוזה דירה בקדימה צורן ובתנאי שתאריך הכניסה לדירה קרוב למועד פתיחת שנת הלימודים.
 
אפשרויות לרישום:
1. אפשרות ראשונה- להוריד את טופס הרישום (מהקטגוריה טפסים) ולצרף ביטול רישום (מהרשות ממנה אתם מגיעים), חוזה על הנכס, 2 תעודות זהות של ההורים+ ספח ילדים ולהגיש במח' החינוך בין התאריכים 14.1.21- 03.02.21 בין השעות 8.00-14.00 במעטפה סגורה בעמדת הקבלה בחינוך.
2. אפשרות שנייה- ניתן לשלוח את טפסי הרישום לשנה"ל תשפ"ב במייל לחינוך : hinuch@kadima-zoran.muni.il