רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מצבת גנים ואזורי מיפוי לשנה"ל תשפ"ב

מס' שם הגן טלפון סמל מוסד שנתון לרישום תיאור הגן כתובת הגן אזור מיפוי
1 אופירה נבון 8991576 124834 גילאי 5 ממלכתי בן צבי 5 קדימה  אזור רישום אפירה נבון מרים
2 אירוס 8347673 523647 גילאי 3-4 ממלכתי שושנת העמקים צורן  אזור רישום נופר- אירוס- רותם- יערה- ניצנית
3 אלה 8991773 308189 גילאי 5 חמ"ד ז'בוטינסקי קדימה גן אלה מקבל ילדים מכל הרחובות בקדימה
4 אלון 8991810 308247 גילאי 3-4 ממלכתי בן צבי 70 קדימה  אזור רישום גן אלון
5 אלון pdd 8947135 266510   חינוך מיוחד דרך לב השרון 2 צורן (בי"ס לב רן)   אזור רישום חטיבות צעירות יובלים ולב רן
6 ברכה לפיד 8990529 308254 גילאי 3-4 ממלכתי הרצוג 13  אזור רישום חצב- תות- ברכה לפיד
7 גפן PDD 8990591 308163   חינוך מיוחד בן צבי 70 קדימה  
8 הדס 8989915 903385 גילאי 3-4-5 חמ"ד ההדס 3 צורן גן הדס מקבל ילדים מכל הרחובות בצורן
9 הודיה 8991933 629832 גילאי 5 ממ"ח בנות ויתקין גן הודיה מקבל ילדים מכל הרחובות בקדימה
10 ורד 8991480 158824 גילאי 3-4 חמ"ד ז'בוטינסקי 20 קדימה גן ורד מקבל ילדים מכל הרחובות בקדימה
11 ברוש 8990529 638445 גילאי 3-4 חמ"ד חנקין 58 גן ברוש מקבל ילדים מכל הרחובות בקדימה
12 חצב 8347548 308221 גילאי 5 ממלכתי הגולן - קדימה  אזור רישום חצב- תות- ברכה לפיד
13 חרצית 8995194 114694 גילאי 3-4 ממלכתי הציפורים 3 קדימה  אזור רישום חרצית- כלנית
14 יסמין 8947151 903377 גילאי 3-4 ממלכתי ההדס 3 צורן  אזור רישום נרקיס- יסמין
15 יערה 9509382 534677 גילאי 3 ממלכתי שושנת העמקים צורן  אזור רישום נופר- אירוס- רותם- יערה- ניצנית
16 כלנית 8995193 114686 גילאי 3-4 ממלכתי הציפורים 3 קדימה  אזור רישום חרצית- כלנית
17 מרגלית 8854740 629824 גילאי 3-4 ממ"ח בנות ויתקין גן מרגלית מקבל ילדים מכל הרחובות בקדימה
18 מרגנית 8948533 171058 גילאי 3-4 ממלכתי דרך לב השרון 3 קדימה  אזור רישום מרגנית- סביון
19 מרים 8910944 144980 גילאי 3-4 ממלכתי בן צבי 36 קדימה  אזור רישום אפירה נבון מרים
20 נופר 7897912 617894 גילאי 3-4 ממלכתי שושנת העמקים צורן  אזור רישום נופר- אירוס- רותם- יערה- ניצנית
21 נורית 8947267 355776   חינוך מיוחד האילנות 112 צורן  
22 ניצנית 8620964 534669 גילאי 3 ממלכתי שושנת העמקים צורן  אזור רישום נופר- אירוס- רותם- יערה- ניצנית
23 נרקיס 8947266 205203 גילאי 3-4 ממלכתי האילנות 112 צורן  אזור רישום נרקיס- יסמין
24 סביון 8947265 808824 גילאי 3-4 ממלכתי דרך לב השרון 3 צורן   אזור רישום מרגנית- סביון
25 רותם 8347675 523654 גילאי 4 ממלכתי שושנת העמקים צורן  אזור רישום נופר- אירוס- רותם- יערה- ניצנית
26 שקד 8946398 628313   חינוך מיוחד שושנת העמקים צורן  
27 תות 8347641 458125 גילאי 3-4 ממלכתי הגולן- קדימה  אזור רישום חצב- תות- ברכה לפיד
28 תמר 8990463 524694 גילאי 4-5 ממ"ח בנים מעלה שלמה קדימה גן תמר מקבל ילדים מכל הרחובות בקדימה
               
1 גלים 8910054 157008 גילאי 5 חט"צ ניצני השרון קדימה הורדים 36 קדימה   אזור רישום חטיבה צעירה ניצני השרון
2 דולפין 8910054 133611 גילאי 5 חט"צ ניצני השרון קדימה הורדים 36 קדימה   אזור רישום חטיבה צעירה ניצני השרון
3 צדף 8910054 133603 גילאי 5 חט"צ ניצני השרון קדימה הורדים 36 קדימה   אזור רישום חטיבה צעירה ניצני השרון
4 זהבן 8940046 196857 גילאי 5 חט"צ יובלים צורן דרך לב השרון 9 צורן   אזור רישום חטיבות צעירות יובלים ולב רן
5 סייפן 8949026 534651 גילאי 5 חטצ יובלים צורן דרך לב השרון 9 צורן   אזור רישום חטיבות צעירות יובלים ולב רן
6 שחף 8940046 196840 גילאי 5 חט"צ יובלים צורן דרך לב השרון 9 צורן   אזור רישום חטיבות צעירות יובלים ולב רן
7 ערבה 8947135 808790 גילאי 5 חט"צ לב רן צורן דרך לב השרון 2 צורן   אזור רישום חטיבות צעירות יובלים ולב רן
8 רימון 8947135 183145 גילאי 5 חט"צ לב רן צורן דרך לב השרון 2 צורן   אזור רישום חטיבות צעירות יובלים ולב רן
9 שיטה 8947135 523712 גילאי 5 חט"צ לב-רן צורן דרך לב השרון 2 צורן   אזור רישום חטיבות צעירות יובלים ולב רן
10 שקמה 8947135 575548 גילאי 5 חט"צ לב-רן צורן דרך לב השרון 2 צורן   אזור רישום חטיבות צעירות יובלים ולב רן
               
הגדרת שכבת גיל:            
גילאי 5- גני חובה/חטיבה צעירה: ילדים שנולדו מתאריך כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016), עד ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016).
גילאי 4: ילדים שנולדו מתאריך ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) , עד י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017).
גילאי 3: ילדים שנולדו מתאריך י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018) ועד תאריך כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018).