רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

קיימות בגנים

קיימות בגנים

מיזם חדש- "מפסולת לפסל"
התכנית החדשה במימון הרשות ומטרתה להעלות את מודעות הצוות החינוכי וילדי הגנים לבעיית הפסולות והפתרונות לצמצומה.
התכנית מלווה ע"י הרשת הירוקה(המתמחה בחינוך לקיימות) ומנחה מקצועית מטעמם תנחה את הגננות ותוביל את התכנית .
התכנית כוללת:
1. 4 מפגשים בכל גן לפעילות משותפת של הגננות והילדים.
2. יום המעשים הטובים- בתאריך 2.4.19 יתקיים יום ניקיון יישובי לכל ילדי הגנים בשיתוף בתי הספר ובלווי הרשת הירוקה.
3. עבודת פסל אומן- יוקמו 2 פסלים מחומרים ממוחזרים אשר יוצבו באתרים שיבחרו ע"י המועצה. ילדי הגנים יגיעו לביקור והסבר על עובדת האומן.