רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

ועדות השמה

שיבוץ במסגרת חינוך מיוחד וועדות השמה

הפנייתו של תלמיד אשר לומד במערכת החינוך הרגיל לדיון בוועדת ההשמה תיעשה רק לאחר שהמסגרת החינוכית בה לומד התלמיד מיצתה את מלוא התערבותה החינוכיות והטיפוליות בתהליך השתלבותו של התלמיד ובהתאם להחלטתה של ועדת שילוב.
 
ועדת ההשמה תקבע את זכאותו של התלמיד להשמה בחינוך המיוחד.
 
הוועדה הינה בהשתתפות הורי התלמיד ומורכבת מ: נציג הרשות המקומית המשמש כיו"ר ועדת ההשמה, מפקח מטעם משרד החינוך או נציגו, עובד סוציאלי, פסיכולוג מהשירות הפסיכולוגי ,נציג ההורים.
 
ועדת ההשמה תתכנס ותדון בזכאותו של התלמיד למסגרת חינוך מיוחד, מדי שלוש שנים לבחינת המשך זכאותו. במקרה בו ההורים והצוות החינוכי במסגרת בה לומד התלמיד חשים כי חלה התקדמות בתפקודו של התלמיד והוא נמצא כשיר לחזור למסגרתו הקודמת, הם זכאים לבקש דיון בוועדת השמה בתדירות גבוהה יותר (עד אחת לשנה).
 
בכל אופן, ועדת השמה מתכנסת במעברים בין גן לכיתה א', בין ו' לחטיבת ביניים ובין ט' לתיכון.

אופן הפניה לוועדת השמה

הפנייה לוועדת ההשמה יכולה להתבצע על ידי המסגרת החינוכית או כל גורם מקצועי הסבור כי יש להפנות את הילד להשמה בחינוך המיוחד. הורה המעוניין שבנו יעלה לוועדת השמה יפנה תחילה למסגרת החינוכית או באמצעות עובד/ת סוציאלי/ת המלווה את משפחתו. .
 
ניתן לשלוח את הטפסים גם בדואר למדור חינוך מיוחד .
 
הוועדות המתקיימות במהלך שנת הלימודים תשע"ט קובעות זכאות לשנת הלימודים הבאה- תש"פ.
במקרים חריגים יתקיימו ועדות השמה חריגות בין החודשים יוני-אוגוסט.
 

נוהל ועדות השמה חריגות

על פי חוזר מנכ"ל משה"ח ניתן לגשת לוועדת השמה לשנת הלימודים העוקבת עד לתאריך 31 במרץ בכל שנה. אף על פי כן, מאפשר משרד החינוך (על פי חוזר מנכ"ל, תשע"ד/ 5 [א]) במקרים מיוחדים שיפורטו להלן, להגיש פניות גם לאחר תאריך זה.
 
פניות מסוג זה יידונו בוועדת חריגים מחוזית, אשר בסמכותה להכריע באם הבקשה תתקבל או לא.

הקריטריונים לבקשות :

תלמידים אשר משתחררים מאשפוז ומצבם מצריך הפניה לוועדת השמה בהמלצת בית החולים.
 
תלמידים עולים חדשים או תושבים החוזרים בעלי לקויות מובהקות.
 
תלמידים לאחר תאונות או טראומות פיזיות או נפשיות.
 
תלמידים במצב חירום, כגון תלמידים אשר נשרו מפנימייה או עזבו אותה והעובד הסוציאלי שהינו פקיד סעד לחוק הנוער סבור כי הדיון בוועדת ההשמה בעניינם הינו הכרחי וחשוב.
 
תלמידים אשר נתונים במצב חירום בנסיבות מיוחדות מאוד ופקיד סעד לחוק נוער סבור כי יש לדון בעניינם בוועדת השמה, מטעמים אשר ירשמו ויקבלו אישור בוועדת חריגים אשר תוקם במחוז למטרה זו.
 
תלמידים עם לקויות מורכבות בתפקוד חריג במיוחד שמנהל המחוז במעמד ועדת השמה חריגה אשר תוקם במחוז למטרה זו מצא לנכון לדון בעניינם בוועדת ההשמה.

פניה לרישום למסגרת חינוך מיוחד בהליך מקוצר

במקרים חריגים המפורטים בחוזר המנכ"ל, ניתן לפנות למדור חינוך מיוחד או למסגרת החינוכית בה ניתנה חוות דעת בכתב הכולל אישור כי לילד ישנה לקות משמעותית, אשר מחייבת השמה למסגרת חנ"מ וכי אינו מתאים לשילוב במסגרת חינוך רגילה. חוות הדעת תיבחן ע"י השירות הפסיכולוגי ברשות המקומית ועל ידי המפקחת על החינוך המיוחד ותועבר להחלטת מנהל מדור החינוך המיוחד ומנהל מחלקת החינוך ברשות.
 
אופן הפנייה יעשה באמצעות:
טופס בקשת הורים להשמת ילדם במסגרת חינוך מיוחד לפי תקנה 3א.
 
ובצירוף:
מסמכים רפואיים עדכניים
אישור השירות למפגר רק במקרים של לקויות פיגור בינוני, קשה וקשה מורכב
 

הגשת ערר על החלטת ועדת השמה:

הורים המעוניינים לערער על החלטת ועדת ההשמה רשאים להגיש ערר תוך 21 יום מיום קבלת החלטת ועדת ההשמה. את הבקשה ניתן להפנות למחוז מרכז במשרד החינוך, רחוב השלושה 2, תל-אביב-יפו, ליו"ר ועדת הערר או בפקס: 03-6896282.
 
ועדת הערר תזמנם לדיון ונציג הרשות יתלווה להורים.
 

יישום המלצת ועדת ההשמה

ועדת ההשמה תקבע האם זכאי התלמיד לחינוך מיוחד או שימשיך ללמוד בחינוך הרגיל. במידה והתלמיד נמצא זכאי לחינוך מיוחד, הוועדה תציין את אפיון המסגרת בה ילמד התלמיד ואת האפיון הראשי של הלקות לפיה ישובץ לקבלת מענה מיטבי.
 
ועדת השיבוץ תקבע מהי המסגרת אליה ישובץ התלמיד בהתאם למספר פרמטרים: הגדרת הלקות ע"פ ועדת ההשמה, שיקולים פדגוגיים, מרחק מאזור המגורים של הילד ובקשת ההורים.
 
הודעת השיבוץ תשלח בדואר לכתובתם המעודכנת של ההורים במערכות המחשוב של מערכת החינוך היישובית. (חשוב לוודא שכתובתכם הנכונה מעודכנת).
 

רישום לגן ולכיתה א' במקביל לדיון בוועדת השמה

לצורך הבטחת מקומו של התלמיד במסגרת חינוכית קרובה לביתו וע"פ בקשת הוריו, יש לרשום את הילד לגן או לבית הספר באזור מגוריו של התלמיד. במידה וועדת ההשמה תחליט שצריך לשבץ אותו במסגרת חינוך מיוחד, הרישום יבוטל באופן אוטומטי.
 
זכאותם של הילדים עם הצרכים המיוחדים לקבלת תמיכה וסיוע בשילוב במסגרת הרגילה נבחנת ונקבעת ע"י ועדת השילוב. כאשר מדובר בתלמיד חינוך יסודי ותלמיד על-יסודי, הוועדה מתקיימת בהובלתו של מנהל המסגרת החינוכית בה לומד התלמיד וכאשר מדובר בילד גן, הוועדה מתכנסת בהובלת המפקחת על גני הילדים מטעם משרד החינוך.
 
הסיוע יכלול תמיכה פרטנית של חונכת ו/או שעות תגבור ע"פ חוזר מנכ"ל משרד החינוך והמלצת הוועדה הדנה בעניינו של התלמיד. 
 

וועדות השמה

תאריכי וועדות השמה ברשות :
26/2
6/3
11/3
24/3
2/4
7/4
10/4
5/5
7/5
12/5
14/5
20/5 - מחוז חרדי
21/5 - גנים
26/5 – גנים
*ייתכנו שינויים במועדים.
* יש לעדכן רשימת תלמידים העולים לוועדה ולהעביר את החומרים עד 31/1/2019.
בברכה,
יו"ר ועדות ההשמה ומנהלת מדור חנ"מ
דנית ברביבאי