רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

אופן הפניה לוועדת שילוב

פנייה לוועדות השילוב תתבצע על ידי אחד מהגורמים הבאים:

הצוות החינוכי-מקצועי
גורמי רווחה
הורי הילד
את הפניה לוועדה, בצירוף המסמכים הנדרשים, יש להעביר ליו"ר ועדת השילוב (המפקחת על גני הילדים / מנהל בית הספר או מי מטעמם)
 

יישום המלצת ועדת השילוב

במידה והוחלט כי התלמיד זכאי לקבלת תמיכה מתוקף תכנית השילוב, מתכנס צוות בין מקצועי אשר כולל את צוות בית הספר ,הורים והילד, לצורך בניית תכנית לימודים יחידנית (תח"י), אשר תתאים לצרכיו וליכולתו של התלמיד והיקף התמיכה המשולב (למעט סייעת), ייקבע בדיוני הצוות הבין-מקצועי, אשר כולל אנשי מקצוע מתחום הטיפול, החינוך, הייעוץ והאבחון.
 
 

הגשת ערר

הורים המעוניינים לערער על החלטת ועדת השילוב זכאים להגיש ערר למדור חינוך מיוחד, אשר תזמן ועדת השמה אשר תתכנס כוועדת ערר.
 

אופן הגשת הערר:

את כל הטפסים שהוגשו לוועדת השילוב יש להגיש למדור חנ"מ, בצירוף מכתב המנמק את הסיבות להגשת הערר.
 
יש להגיש מסמכים קבילים נוספים לפי הצורך.
 
מדור חינוך מיוחד יזמן את ההורים לוועדת הערר שתדון ותחליט בעניין.
 
תלמיד אשר יקבל זכאות על פי ועדת השילוב ,הנהלת בית הספר תכנס ועדת שילוב אחת לשנה בעניינו, בנוכחות הורי התלמיד ואנשי הצוות הרלוונטיים, ותידון בהמשך מתן הסיוע על פי צרכי התלמיד העדכניים.
 
חוזר מנכל בנושא סייעות במוסדות החנ"מ וסייעות בחינוך הרגיל לתלמידים משולבים: