רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

בעלי תפקידים

מהנדס המועצה: חנן טויטו | טלפון : 09-8902908

מחזיק תיק ההנדסה וסגן ראש המועצה יצחק גולברי | טלפון 09-8900998

מנהלת פרויקטים: אירית אופיר | טלפון : 09-8902931 | פקס : 153-9-8995686 | דואר אלקטרוני: irit_o@kadima-zoran.muni.il

אדריכל המועצה- רמי יוגב טלפון 09-8902989 | מזכירת אגף- אורנית לוי 098902962