רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

גני הילדים והגיל הרך

הורים יקרים

"החינוך - הוא הדרך, האדם - הוא המטרה" (א.ד. גורדון)
 
כמנהלת מח' חינוך קדם יסודי ברשות אני מאמינה ביכולת הילדים וצוותי הגנים ליזום, להוביל, ללמוד, לחקור וליצור את הגן שלהם תוך אינטראקציה עם כל השותפים.
 
אני רואה במעורבות ושיתוף הורי הילדים חשיבות רבה מתוך אמונה כי מדיניות הדלת הפתוחה בין החינוך לצוותים הרב-מקצועיים וההורים יובילו את ילדי היישוב להישגים טובים.
 
מחלקת חינוך מובילה בשיתוף הפיקוח של משרד החינוך וצוותי הגנים, מהלכים פדגוגיים רשותיים. שלושת גורמים הללו פועלים בשיתוף פעולה הדוק ורציף, על מנת לקדם ולהצעיד את המערכת להישגים בכל התחומים.
 
בקדימה צורן כ- 1,150 ילדים בגילאי 3-6 מתחנכים ב- 38 גני מועצה ו- 5 גני מוכש"ר.
 
גן הילדים, מהווה מסגרת חינוכית לימודית לילדים בגילאי 3-6, שמטרתה לקדם ולטפח את יכולותיו הרגשיות, החברתיות , המוטוריות והקוגניטיביות של הילד בגיל הרך ולהקנות ידע ומטען תרבותי.
 
הגן מהווה בסיס לגיבוש אישיותו של כל פרט, לעיצוב עמדות אינטלקטואליות, ולהתפתחות הילדים כשותפים פעילים בחברה.
במהלך השהות בגן נחשפים הילדים לחברת בני גילם ויוצרים אינטראקציות חברתיות מסוגים שונים.
 
בגן, הילדים לומדים חוקים חברתיים ומפנימים נורמות התנהגויות מקובלות תוך התנסויות שונות שמזמנת להם המסגרת החינוכית הם רוכשים ידע עולם, מפתחים את סקרנותם, פותרים בעיות ומפתחים את יכולתם בכל התחומים.
 
גני הילדים פועלים בחודשים ספטמבר - יוני, שישה ימים בשבוע: בימים א' - ה' בין השעות 7:30-14:00 וביום ו' עד 12:45.
 
שלכם,
אתי מזוז מנהלת מחלקת הקדם יסודי
 

פרטי יצירת קשר

קראו עוד

הכירו את גני הילדים שלנו!

קראו עוד

רישום לגנים שנה"ל תשפ"ב ומידעון להורים

קראו עוד

שיבוצים לגנים שנה"ל תשפ"ב

קראו עוד

מצבת גנים ואזורי מיפוי לשנה"ל תשפ"ב

קראו עוד

שאלות נפוצות ברישום לגני הילדים

קראו עוד

פינת הגיל הרך

קראו עוד

הפעלת מסגרת הגיל הרך 3-6

קראו עוד

תוכניות העשרה ותוכניות שנתיות

קראו עוד

הפעלת מסגרות הגיל הרך - לידה עד גיל 3

קראו עוד

רישום לצהרוני המתנ"ס

קראו עוד

חוזרי מנכ"ל והנחיות

קראו עוד

משולחנה של גננת

קראו עוד

פירוט מספר הילדים בגנים לשנת תשפ"ב

קראו עוד