רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

היחידה לאזרח הוותיק

בתקופת הזקנה צפויים שינויים בחיי האדם, בכושרו הגופני, בריאותו וסביבתו.
המדינה מגדירה את הזקן על פי גילו הכרונולוגי: נשים מגיל 62 וגברים מגיל 67.
 
במחלקה קיימת התייחסות מקצועית נרחבת לצרכי הזקן וזאת במטרה לשמר את כישוריו וכוחותיו האישיים, המשפחתיים והחברתיים בסביבתו הטבעית.
 
אוכלוסיית הקשישים בישוב מונה כ- 1,300 איש, וכמחציתם מקבלים שירותים מהמחלקה לשירותים חברתיים.
 

השירותים כוללים

  • מימוש חוקים: חוק סיעוד וחוקי הגנה על קשישים.
  • ייעוץ וטיפול סוציאלי: פרטני ומשפחתי.
  • סיוע חומרי.
רצף שירותים קהילתיים:
 
 

זכותון לעובדים הזרים

קראו עוד

מיזמים לאזרחים וותיקים

קראו עוד

מועדוני לב הזהב בקדימה ובצורן

קראו עוד

מרכז יום

קראו עוד

המשרד לשוויון חברתי

קראו עוד

מאמרים מקצועיים

קראו עוד