רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
בקשה להצעת מחיר חומרים מתכלים לגנים את ההצעה יש לשלוח לא יאוחר מיום: 11/09/19 שעה 12:00
10/09/2019 00:00:00
2.
בקשה להצעת מחיר משחקים לגנים את ההצעה יש לשלוח לא יאוחר מיום: 12/9/19 בשעה 12:00
10/09/2019 00:00:00
3.
בקשה להצעת מחיר עבור עבודות איטום גגות הגשה עד 22.9.19 בשעה 12:00
09/09/2019 00:00:00