רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מכרזי כ"א/דרושים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
שאלון אישי למועמד 2021
01/10/2021 12:00:00
2.
מכרז פנימי מספר 2021/30 לתפקיד מנהל/ת אגף אזורי תעשייה
29/11/2021 00:00:00
3.
מכרז פנימי/פומבי מספר 2021/42 לתפקיד דובר/ת הרשות המקומית
29/11/2021 00:00:00
4.
דרושים- מספר 41/2021- מ"מ מנהל/ת מדור חינוך ומרכזי כ"א במשאבי אנוש, 100% משרה.
18/11/2021 00:00:00
5.
מרכז פנימי/פומבי- מספר 27/2021- מנהל/ת חשבונות, 100% משרה.
18/11/2021 00:00:00
6.
מכרז פנימי/פומבי- מספר 23/2021- מנהל/ת יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול, 100% משרה.
18/11/2021 00:00:00
7.
דרושות ודרושים חונכות וחונכים צמודים לילד וסייעות מילוי מקום על פי קריאה
22/02/2021 00:00:00
8.
תכנית שנתית - לשנת 2022 להעסקת אנשים בעלי מוגבלויות
31/12/2022 00:00:00
9.
דרושים בעלי מקצוע להתנדבות בשעת חירום