רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מכרזי כ"א/דרושים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
שאלון אישי למועמד 2021
01/10/2021 12:00:00
2.
דרושות ודרושים חונכות וחונכים צמודים לילד וסייעות מילוי מקום על פי קריאה
22/02/2021 00:00:00
3.
תכנית שנתית - לשנת 2021 להעסקת אנשים בעלי מוגבלויות
31/12/2020 00:00:00
4.
דרושים בעלי מקצוע להתנדבות בשעת חירום