רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

דרושים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס שאלון אישי-(בקשה למשרה פנויה) יש להעביר את השאלון כחלק בלתי נפרד מקורות החיים בעת הגשת מועמדות
2.
קצין ביקור סדיר - תנאי עבודה
3.
תיאור תפקיד מנהלת מחלקת חינוך- הארכת מכרז עד 5.9.18
4.
למועצה המקומית קדימה-צורן דרושים מספר בעלי תפקידים להגשה עד 3.9.18
5.
הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצה מקומית קדימה צורן