רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

דרושים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס שאלון אישי-(בקשה למשרה פנויה) יש להעביר את השאלון כחלק בלתי נפרד מקורות החיים בעת הגשת מועמדות
2.
מכרז פנימי חיצוני עובד יחידת משאבי אנוש בחינוך 100% משרה
08/04/2019 00:00:00
3.
מכרז פנימי חיצוני תברואן 50% משרה
07/04/2019 00:00:00
4.
60% מכרז פנימי חיצוני חשב שכר
07/04/2019 00:00:00
5.
100% מכרז פנימי חיצוני מזכירת אגף הנדסה
07/04/2019 00:00:00
6.
תקשור כתב מינוי אחראי העסקת עובדים עם מוגבלות
31/03/2019 00:00:00
7.
פרסום משרות להגשה עד 03.03.19
21/02/2019 00:00:00