רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מכרזי כ"א/דרושים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
שאלון אישי למועמד 2020
02/02/2020 00:00:00
2.
דרושים עוזרי חינוך לבתי הספר היסודיים
13/08/2020 00:00:00
3.
כתב מינוי אחראי/ת העסקת עובדים עם מוגבלויות
17/06/2020 00:00:00
4.
תכנית שנתית לשנת 2020 להעסקת אנשים בעלי מוגבלויות
5.
דרושים בעלי מקצוע להתנדבות בשעת חירום