רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

דרושים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס שאלון אישי-(בקשה למשרה פנויה) יש להעביר את השאלון כחלק בלתי נפרד מקורות החיים בעת הגשת מועמדות
2.
פרסום משרות הגשת קורות חיים עד לתאריך 10.12.16 בשעה 12:00
3.
עדכון מכרז למבקר ונציב תלונות הציבור עד הגשת קורות חיים עד לתאריך 08.12.16 בשעה 12:00