רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

תמיכות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מתן תמיכות למוסדות, עמותות ואירגונים לשנת 2019 ע"פי נוהל תמיכות במוסדות ציבור המועצה המקומית קדימה צורן
30/06/2019 00:00:00
2.
פרסום מתן תמיכות 2019
3.
תבחינים למתן תמיכות
13/06/2019 00:00:00
4.
מתן תמיכות 2018
5.
ישיבת וועדת תמיכות 20.12.17
6.
ישיבת וועדת תמיכות 10.7.17
7.
חוזר מנכ"ל משרד הפנים נוהל תמיכות וטפסים
8.
תבחינים למתן תמיכות שנה"כ 2017
9.
פרסום מתן תמיכות הגשה עד 21.5.17 בשעה 12:00
10.
פרוטוקול מישיבת ועדת תמיכות - 2016
11.
תבחינים מעודכנים למתן תמיכות לשנת 2016
12.
החלטה לענין תמיכות 2015
13.
פרוטוקול מישיבת ועדת תמיכות - 2014