רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

פרוטוקולים י. מועצה 2012

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
לא מן המניין מספר 2.12.12 25/12/2012
2.
לא מן המניין מספר 2.11.12 11/12/2012
3.
מן המניין מספר 1.11.12 11/12/2012
4.
לא מן המניין מספר 2.10.12 5/12/2012
5.
מן המניין מספר 1.10.12 13/11/2012
6.
לא מן המניין מספר 2.9.12 2/12/2012
7.
לא מן המניין מספר 2.8.12 13/11/2012
8.
לא מן המניין מספר 2.7.12 9/10/2012
9.
מן המניין מספר 1.9.12 9/10/2012
10.
מן המניין מספר 1.7.12 10/07/2012
11.
מן המניין מספר 1.6.12 12/06/2012
12.
מן המניין מספר 1.5.12 15/05/2012
13.
מן המניין מספר 1.4.12 3/04/2012
14.
מן המניין מספר 1.3.12 13/03/2012
15.
מן המניין מספר 1.2.12 14/02/2012
16.
לא מן המניין מספר 2.5.12 23/07/2012
17.
לא מן המניין מספר 2.4.12 10/07/2012
18.
לא מן המניין מספר 2.3.12 29/05/2012
19.
לא מן המניין מספר 2.2.12 15/05/2012
20.
מן המניין - 13 09/02/2012
21.
מן המניין מספר 1.1.12 17/01/2012
22.
לא מן המניין מספר 2.1.12 10/01/2012