רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

פניה לקבלת הצעות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
נוהל רשימת ספקי המועצה
2.
בלה 26.17 אספקת משאיות וכלי צמה עבור עבודות ברשות הגשה 23.4.17 שעה 09
3.
בלה 26.17 רשימת ספקים אספקת משאיות וכלי צמה עבור עבודות ברשות הגשה 23.4.17 שעה 09
4.
פרסום פנייה לקבלת הצ' להסדר חניה באמצעים סלולרים הארכת מועד הגשת הצעות
5.
פניה לקבלת הצעות מס' 21/2017 הסדר חניה מקומי באמצעות טלפון סלולרי
6.
בקשה להצעת מחיר רשימת ספקים אבטחה 25.17 הגשה 6.4.17 שעה 09
7.
בקשה להצעת מחיר אבטחה 25.17 הגשה 6.4.17 שעה 09
8.
בקשה להצעת מחיר רשימת ספקים זיקוקים 24.17 הגשה 6.4.17 שעה 09
9.
בקשה להצעת מחיר זיקוקים 24.17 הגשה 6.4.17 שעה 09
10.
רשימת ספקים מחסומים 23.17 הגשה 3.4.17 שעה 09
11.
הצעת מחיר מחסומים 23.17 הגשה 3.4.17 שעה 09
12.
רשימת ספקים כסאות קדימה צורן 22.17 הגשה 3.4.17 שעה 09
13.
הצעת מחיר כסאות קדימה צורן 22.17 הגשה 3.4.17 שעה 09
14.
רשימת ספקים לבמה ליום העצמאות בצורן 21.17 הגשה 3.4.17 שעה 09
15.
הצעת מחיר לבמה ליום העצמאות בצורן 21.17 הגשה 3.4.17 שעה 09
16.
רשימת ספקים הסעות 19.17 הגשה 3.4.17 שעה 09
17.
הצעת מחיר הסעות 19.17 הגשה 3.4.17 שעה 09
18.
רשימת ספקים בקשה להצעת מחיר מתן שירותי קבט ומנבט לאירועי יום הזכרון והעצמאת הגשה 26.3.17 שעה 09
19.
בקשה להצעת מחיר מתן שירותי קבט ומנבט לאירועי יום הזכרון והעצמאת הגשה 26.3.17 שעה 09
20.
פניה לקבלת הצעות מס' 11/2017: למתן שירותי יעוץ לבדיקת חשבונות חשמל
21.
פנייה לקבלת הצעות מס' 12/2017: למתן שירותי ייעוץ להקמה ותפעול מתקנים פוטו וולטאיים
22.
הגברה לערב הרכבים מוסיקליים 14.17 הגשה 13.3.17 שעה 09 מעודכן
23.
רשימת ספקים הגברה לערב הרכבים מוסיקליים 14.17 הגשה 13.3.17 שעה 09 מעודכן
24.
בלה חומרי ניקוי 13.17 הגשה 13.3.17 שעה 09
25.
רשימת ספקים בלה חומרי ניקוי 13.17 הגשה 13.3.17 שעה 09
26.
בלה אספקת חומרי צבע וצבעים 12.17 הגשה 27.2.17 שעה 09
27.
רשימת ספקים בלה אספקת חומרי צבע וצבעים 12.17 הגשה 27.2.17 שעה 09
28.
המועצה המקומית קדימה צורן מודיעה בזאת על ביטול הבקשה לקבלת לשירותי תפעול ויישום מערכת סליקה במועצה המקומית קדימה צורן.
29.
בקשה לקבל הצעות לניהול דוחות ומיכשור המועצה המקומית קדימה צורן המועצה המקומית קדימה צורן מודיעה בזאת על ביטול הבקשה לקבלת הצעות לניהול דוחות ומיכשור במועצה המקומית קדימה צורן.
30.
בקשה להצעת מחיר (בל"ה) 17/11 לאספקת: ביטוח רכבי המועצה יש לשלוח לא יאוחר מיום: 13/2/2017 בשעה 9:00
31.
בקשה להצעת מחיר רכישת אחריות לשרתי המועצה 9.17 הגשה 6.2.17 שעה 09
32.
רשימת ספקים בקשה להצעת מחיר רכישת אחריות לשרתי המועצה 9.17 הגשה 6.2.17 שעה 09
33.
רשימת ספקים בקשה להצעת מחיר שרתים למועצה 9.17 הגשה 6.2.17 שעה 09
34.
בקשה להצעת מחיר שרתים למועצה 9.17 הגשה 6.2.17 שעה 09
35.
בלה לציוד תקשורת למגמת תקשוב 6.17 הגשה 6.2.17 שעה 09
36.
רשימת ספקים בלה לציוד תקשורת למגמת תקשוב 6.17 הגשה 6.2.17 שעה 09
37.
רשימת ספקים לבלה כיבוד 10.17 הגשה 6.2.17 שעה 09
38.
בקשה להצעת מחיר 10.17 כיבוד הגשה 6.2.17 שעה 09
39.
רשימת ספקים בלה חידוש משטח פרקט באולם ספורט קדימה 8.17 הגשה 29.1.17 שעה 09
40.
בלה חידוש משטח פרקט באולם ספורט קדימה 8.17 הגשה 29.1.17 שעה 09
41.
רשימת ספקים בלה טיפול נגד מזיקים באיוד בפרקט היכל ספורט קדימה 7.17 הגשה 29.1.17 שעה 09
42.
בלה טיפול נגד מזיקים באיוד בפרקט היכל ספורט קדימה 7.17 הגשה 29.1.17 שעה 09
43.
רשימת ספקים לבלה עבודות נגרות למגמת אומנויות העיצוב בתיכון עודד 417.16 הגשה 23.1.17 שעה 09
44.
בלה עבודות נגרות למגמת אומנויות העיצוב עבור תיכון עודד 417.16 הגשה 23.1.17 שעה 09
45.
רשימת ספקים בלה אוטובוסים לצעדה יישובית 5.17 הגשה 23.1.17 שעה 09
46.
בלה אוטובוסים לצעדה יישובית 5.17 הגשה 23.1.17 שעה 09
47.
בקשה להצעות מחיר עבור תיקון מערכת אזעקה ביובלים 4.17 הגשה 23.1.17 שעה 09
48.
רשימת ספקים בקשה להצעות מחיר עבור תיקון מערכת אזעקה ביובלים 4.17 הגשה 23.1.17 שעה 09
49.
טופס בקשה להצעות מחיר עבור הדפסת עיתון בית ספרי 2.17 הגשה 16.1.17 שעה 09
50.
רשימת ספקים טופס בקשה להצעות מחיר עבור הדפסת עיתון בית ספרי 2.17 הגשה 16.1.17 שעה 09
51.
רשימת ספקים בלה עבודות קבלניות חשמל 1.17 הגשה 9.1.17 שעה 09
52.
בלה עבודות קבלניות חשמל 1.17 הגשה 9.1.17 שעה 09
53.
בלה עבור אוטובוסים לפעילויות מועדונית 282.16 הגשה 9.1.17 שעה 16
54.
רשימת ספקים בלה עבור אוטובוסים לפעילויות מועדונית 282.16 הגשה 9.1.17 שעה 16
55.
מובהר בזאת כי בפניה לקבלת הצעה להכנת מכרז בנושא תשלום אגרת הסדר חנייה נרשם בטעות המועד האחרון להגשה יום שני ה- 1.1.17. המועד הנכון הינו עד יום ראשון 1.1.2017 בשעה 14:00. נוסח מעודכן מפורסם באתר המועצה.
56.
הזמנה להציע הצעות - ייעוץ מקצועי בתחום אכיפת חוקי עזר 21.12.2016
22/12/2016 11:26:00
57.
בלה קורס עזרה ראשונה 281.16 הגשה 2.1.17 שעה 16
58.
רשימת ספקים בלה קורס עזרה ראשונה 281.16 הגשה 2.1.17 שעה 16
59.
בלה גוף תאורה פעמון לד 280.16 הגשה 2.1.17 שעה 16
60.
רשימת ספקים בלה גוף תאורה פעמון לד 280.16 הגשה 2.1.17 שעה 16
61.
בל_ה 419.16 שרת התקן גיבוי למוסח ומוסצ במועצה הגשה 20.12.16 שעה 09
62.
רשימת ספקים בל_ה 419.16 שרת התקן גיבוי למוסח ומוסצ במועצה הגשה 20.12.16 שעה 09
63.
בלה להקלטה ותמלול ישיבות 279.16 הגשה 20.12.16 שעה 09
64.
רשימת ספקים בלה להקלטה ותמלול ישיבות 279.16 הגשה 20.12.16 שעה 09
65.
בלה מחיצת אמצע לסטודיו למחול בתיכון עודד 418.16 הגשה 19.12.13 שעה 16
66.
רשימת ספקים בלה מחיצת אמצע לסטודיו למחול בתיכון עודד 418.16 הגשה 19.12.13 שעה 16
67.
בלה עבודות נגרות למגמת אומנויות העיצוב עבור תיכון עודד 417.16 הגשה 19.12.16 שעה 16
68.
רשימת ספקים בלה עבודות נגרות למגמת אומנויות העיצוב עבור תיכון עודד 417.16 הגשה 19.12.16 שעה 16
69.
בלה 16_411 רישיונות אנטי וירוס לתיכון עודד הגשה 19.12.16 שעה 16
70.
רשימת ספקים בלה 16_411 רישיונות אנטי וירוס לתיכון עודד הגשה 19.12.16 שעה 16
71.
184.16 בל_ה ציוד עיבוד שבבי עבור מגמת הנדסת מערכות בתיכון עודד
72.
רשימת ספקים 184.16 בל_ה ציוד עיבוד שבבי עבור מגמת הנדסת מערכות בתיכון עודד
73.
בלה ציוד בטיחות 277.16 הגשה 19.12.16 שעה 16
74.
רשימת ספקים בלה ציוד בטיחות 277.16 הגשה 19.12.16 שעה 16
75.
בלה שלטי אלומיניום 278.16 הגשה 19.12.16 שעה 16
76.
רשימת ספקים בלה שלטי אלומיניום 278.16 הגשה 19.12.16 שעה 16
77.
בל_ה ציפוי סילר למרחבים ציבוריים בתיכון עודד 401.16 הגשה 19.12.16 שעה 16
78.
רשימת ספקים בל_ה ציפוי סילר למרחבים ציבוריים בתיכון עודד 401.16 הגשה 19.12.16 שעה 16
79.
בלה הסעה 276.16 הגשה 12.12.16 שעה 16
80.
רשימת ספקים בלה הסעה 276.16 הגשה 12.12.16 שעה 16
81.
בלה גופי תאורה 275.16 הגשה 12.12.16 שעה 16
82.
רשימת ספקים בלה גופי תאורה 275.16 הגשה 12.12.16 שעה 16
83.
בל_ה מחשב לוח טאבלט מותאם הנגשה 415.16 הגשה 6.12.16 שעה 09
84.
רשימת ספקים בל_ה מחשב לוח טאבלט מותאם הנגשה 415.16 הגשה 6.12.16 שעה 09
85.
בלה חידוש רישוי להתקני פיירוול 272.16 הגשה 4.12.16 שעה 16
86.
רשימת ספקים לבלה חידוש רישוי להתקני פיירוול 272.16 הגשה 4.12.16 שעה 16
87.
בלה טיולים עבור אזרחים ותיקים 274.16 הגשה 7.12.16 שעה 15
88.
רשימת ספקים בלה טיולים עבור אזרחים ותיקים 274.16 הגשה 7.12.16 שעה 15
89.
רשימת ספקים בלה תיקון ושיפוץ מיזוג מרכזי בהיכל הספורט המרכזי בקדימה 273.16 הגשה 4.12.16 שעה 16
90.
בלה תיקון ושיפוץ מיזוג מרכזי בהיכל הספורט המרכזי בקדימה 273.16 הגשה 4.12.16 שעה 16
91.
בקשה להצעת מחיר תכנון אקוסטי לאודיטוריום ומעבדות ב"יס תיכון עודד את ההצעה יש לשלוח לא יאוחר מיום: 5.12.2016 בשעה 15:00
92.
לכלי נגינה קשת 410.16 הגשה 5.12.16 שעה 16
93.
לכלי נגינה קשת 410.16 הגשה 5.12.16 שעה 16 set up רשימת ספקים לבלה
94.
רשימת ספקים בל_ה לוח מודעות אינטרנטי למוסדות חינוך 414.16 הגשה 29.11.16 שעה 09
95.
בל_ה לוח מודעות אינטרנטי למוסדות חינוך 414.16 הגשה 29.11.16 שעה 09
96.
בל_ה שולחן פינג פונג קבוע 413.16 הגשה 29.11.16 שעה 09
97.
רשימת ספקים בל_ה שולחן פינג פונג קבוע 413.16 הגשה 29.11.16 שעה 09
98.
טופס בלה מערכת ניהול דוחות ומכשור מתן הדוחות את ההצעה יש לשלוח לא יאוחר מיום: 28.11.16 בשעה 9:00
99.
רשימת ספקים בלה עבור לפידים 270.16 הגשה 28.11.16 שעה 16
100.
בלה עבור לפידים 270.16 הגשה 28.11.16 שעה 16
101.
רשימת ספקים בלה תלושי ארנונה 2017 268.16 הגשה 28.11.16 שעה 16
102.
בלה תלושי ארנונה 2017 268.16 הגשה 28.11.16 שעה 16.pdf
103.
בלה מעטפון חינוך תשעז 269.16 הגשה 28.11.16 שעה 16
104.
רשימת ספקים בלה מעטפון חינוך תשעז 269.16 הגשה 28.11.16 שעה 16
105.
בלה מגרסת נייר 267.16 הגשה 21.11.16 שעה 16
106.
רשימת ספקים בלה מגרסת נייר 267.16 הגשה 21.11.16 שעה 16
107.
רשימת ספקים בלה ריהוט לחדרי הלבשה סטודיו למחול מתנס צורן 266.16 הגשה 14.11.16 שעה 16.pdf
108.
בלה ריהוט לחדרי הלבשה סטודיו למחול מתנס צורן 266.16 הגשה 14.11.16 שעה 16
109.
בקשה לקבלת הצעות לוועדת יועצים - עדכון תעריפי חוקי עזר 01082016
110.
בל_ה ריהוט לחדרי ההלבשה עבור סטודיו למחול להגיש עד 14/11/16 בשעה 16
111.
טופס בלה עדכון תעריפי חוקי עזר 06112016 את ההצעה יש לשלוח לא יאוחר מיום: 13.11.2016 בשעה 12:00, המועצה מאריכה בזאת את מועד הגשת עדכון תעריפי חוקי העזר (רכש) מיום 14.11.16 עד ליום 16/11/16 בשעה 12:00
112.
רשימת ספקים בל_ה 16_411 רישיונות אנטי וירוס לתיכון עודד 27/10/2016 שעה 09:00
113.
בל_ה 16_411 רישיונות אנטי וירוס לתיכון עודד 27/10/2016 שעה 09:00
114.
רשימת ספקים בל_ה סוללות ליתיום ומטענים למגמת הנדסת מערכות תיכון עודד 412.16 הגשה 7.11.16 שעה 16
115.
בל_ה סוללות ליתיום ומטענים למגמת הנדסת מערכות תיכון עודד 412.16 הגשה 7.11.16 שעה 16
116.
בקשה להצעת מחיר חולצה כחולה 265.16 הגשה 31.10.16 שעה 18
117.
בקשה להצעת מחיר חולצה כחולה 265.16 הגשה 31.10.16 שעה 18
118.
רשימת ספקים בלה מחיצת גבס בארכיון 264.16 הגשה 30.10.16 שעה 16
119.
בלה מחיצת גבס בארכיון 264.16 הגשה 30.10.16 שעה 16
120.
רשימת ספקים בל_ה כלי נגינה כלי נשיפה לתיכון עודד ולמתנס 263.16 הגשה 30.10.16 שעה 16
121.
בל_ה כלי נגינה כלי נשיפה לתיכון עודד ולמתנס 263.16 הגשה 30.10.16 שעה 16
122.
רשימת ספקים בקשה להצעת מחיר (בל"ה) מס': 411/16
123.
בקשה להצעת מחיר (בל"ה) מס': 411/16
124.
רשימת ספקים בקשה להצעת מחיר כסאות כתר קלאב ללא ידית מפלסטיק 262.16 הגשה 16.10.16 שעה 09
125.
בקשה להצעת מחיר כסאות כתר קלאב ללא ידית מפלסטיק 262.16 הגשה 16.10.16 שעה 09
126.
רשימת ספקים בלה מס' 410/16 לא יאוחר מיום 27/10/2016 עד שעה 9
127.
בלה מס' 410/16 לא יאוחר מיום 27/10/2016 עד שעה 9
128.
רשימת ספקים בקשה להצעת מחיר תיק שקית 260.16 הגשה 13.10.16 שעה 09
129.
בקשה להצעת מחיר תיק שקית 260.16 הגשה 13.10.16 שעה 09
130.
רשימת ספקים בלה ציוד מחנאי לחג מעלות 259.16 הגשה 9.10.16 שעה 16
131.
בלה ציוד מחנאי לחג מעלות 259.16 הגשה 9.10.16 שעה 16
132.
רשימת ספקים בקשה להצעת מחיר ביצוע עבודות טיח קיר מערבי ביס אור תורה 261.16 הגשה 9.10.16 שעה 16
133.
בקשה להצעת מחיר ביצוע עבודות טיח קיר מערבי ביס אור תורה 261.16 הגשה 9.10.16 שעה 16
134.
רשימת ספקים בלה מתקני ייבוש ידיים 258.16 הגשה 5.10.16 שעה 12
135.
בלה מתקני ייבוש ידיים 258.16 הגשה 5.10.16 שעה 12
136.
רשימת ספקים בקשה להצעות מחיר אוטובוסים לחג המעלות 257.16 הגשה 5.10.16 שעה 12
137.
בקשה להצעות מחיר אוטובוסים לחג המעלות 257.16 הגשה 5.10.16 שעה 12
138.
רשימת ספקים בל_ה מצלמת וידיאו מקצועית למתנס צורן 249.16 הגשה 6.10.16 שעה 09
139.
בל_ה מצלמת וידיאו מקצועית למתנס צורן 249.16 הגשה 6.10.16 שעה 09
140.
רשימת ספקים בקשה להצעת מחיר מחסומים 255.16 הגשה 6.10.16 שעה 09 (1).pdf
141.
בקשה להצעת מחיר מחסומים 255.16 הגשה 6.10.16 שעה 09
142.
רשימת ספקים בקשה להצעת מחיר סככה לגנרטור 256.16 הגשה 6.10.16 שעה 09
143.
בקשה להצעת מחיר סככה לגנרטור 256.16 הגשה 6.10.16 שעה 09
144.
בקשה להצעות מחיר עבור סנאדות 254.16 הגשה 9.10.16 שעה 12
145.
בקשה להצעות מחיר עבור סנאדות 254.16 הגשה 9.10.16 שעה 12
146.
רשימת ספקים בל_ה תנור לשריפת קרמיקה למתנס צורן 253.16 הגשה 9.10.16 שעה 12.pdf
147.
בל_ה תנור לשריפת קרמיקה למתנס צורן 253.16 הגשה 9.10.16 שעה 12
148.
רשימת ספקים בקשה להצעת מחיר מוצרי חשמל מתנס צורן 251.16 הגשה 9.10.16 שעה 12
149.
בקשה להצעת מחיר מוצרי חשמל מתנס צורן 251.16 הגשה 9.10.16 שעה 12
150.
רשימת ספקים בלה סקר תאורה לצורך מכרז 18092016 החלפת גופי תאורה 252.16 הגשה 5.10.16 שעה 09
151.
בלה סקר תאורה לצורך מכרז 18092016 החלפת גופי תאורה 252.16 הגשה 5.10.16 שעה 09
152.
בקשה להצעת מחיר (בל"ה) מס': 407/2016 : תוכנת LabVIEW למגמת הנדסת הגשה עד 09/10/16 שעה 12:00
153.
רשימת ספקים בלה להתקנת אסלה וחיבור לביוב במקלט במעלה שלמה 250.16 הגשה 9.10.16 שעה 12
154.
בלה להתקנת אסלה וחיבור לביוב במקלט במעלה שלמה 250.16 הגשה 9.10.16 שעה 12
155.
בלה הגברה לחג המעלות 241.16 הגשה 25.9.16 שעה 16
156.
רשימת ספקים לבלה הגברה לחג המעלות 241.16 הגשה 25.9.16 שעה 16
157.
רשימת ספקים בלה הדפסת דיווח לתושב 244.16 הגשה 26.9.16 שעה 16
158.
בלה הדפסת דיווח לתושב 244.16 הגשה 26.9.16 שעה 16 אנא שימו לב להערות בטופס
159.
רשימת ספקים בקשה להצעות מחיר עבור יועץ בטיחות ומהנדס קונסטרוקציה 246.16 הגשה 26.9.16 שעה 16
160.
בקשה להצעות מחיר עבור יועץ בטיחות ומהנדס קונסטרוקציה 246.16 הגשה 26.9.16 שעה 16
161.
רשימת ספקים בל_ה מצלמת וידיאו מקצועית למתנס צורן 249.16 הגשה 26.9.26 שעה 16
162.
בל_ה מצלמת וידיאו מקצועית למתנס צורן 249.16 הגשה 26.9.26 שעה 16
163.
רשימת ספקים בל_ה כספת עבור מתנס צורן 248.16 הגשה 26.9.16 שעה 16
164.
בל_ה כספת עבור מתנס צורן 248.16 הגשה 26.9.16 שעה 16
165.
רשימת ספקים בל_ה 16_406_ציוד למגמת אדריכלות הגשה 26.9.16 שעה 16
166.
בל_ה 16_406_ציוד למגמת אדריכלות הגשה 26.9.16 שעה 16
167.
רשימת ספקים בלה אוה קולר מים קרים עבור מוסח וציבור במועצה 247.16 הגשה 26.9.16 שעה 16
168.
בלה אוה קולר מים קרים עבור מוסח וציבור במועצה 247.16 הגשה 26.9.16 שעה 16
169.
רשימת ספקים בקשה להצעת מחיר מס' 406/16 ציוד למגמת אדריכלות : 27/09/2016, שעה 09:00
170.
בקשה להצעת מחיר מס' 406/16 ציוד למגמת אדריכלות : 27/09/2016, שעה 09:00
171.
רשימת ספקים בלה פרסום בעיתונים 245.16 הגשה 26.9.16 שעה 16
172.
בלה פרסום בעיתונים 245.16 הגשה 26.9.16 שעה 16
173.
רשימת ספקים בלה הדפסת דיווח לתושב 244.16 הגשה 26.9.16 שעה 16
174.
בלה הדפסת דיווח לתושב 244.16 הגשה 26.9.16 שעה 16
175.
בל_ה השכרת ציוד הגברה לטכס תיכון עודד 405.16 הגשה 19.9.16 שעה 16
176.
רשימת ספקים לבלה ציוד הגברה לטכס תיכון עודד 405.16 הגשה 19.9.16 שעה 16
177.
רשימת ספקים בלה תשתית וספק אינטרנט ובאנדל 243.16 הגשה 25.9.16 שעה 09
178.
בקשה להצעת מחיר רשיונות אנטי וירוס 242.16 הגשה 25.9.16 שעה 09
179.
רשימת ספקים לבלה רשיונות אנטי וירוס 242.16 הגשה 25.9.16 שעה 09
180.
בלה תשתית וספק אינטרנט ובאנדל 243.16 הגשה 25.9.16 שעה 09
181.
רשימת ספקים עבור הגברה חג מעלות 241.16 הגשה 25.9.16 שעה 16:00
182.
הגברה לחג המעלות 241/16 הגשה 25.9.16 שעה 16:00
183.
מכרז מס 300/16 רשימת ספקים
184.
בקשה להצעת מחיר (בל"ה) מס': 300/16 הגשה 11.9.16 שעה 16:00
185.
בלה קירות גבס תיכון עודד יש להגיש עד לתאריך 29.8.16 שעה 16:00
186.
מרכזייה וירטואלית להרצוג הגשה עד 28/08/2016 שעה 9:00
187.
פרסום בקשות לקבלת הצעה לביצוע רכש
188.
בקשה להצעת מחיר התקנה ואספקת פרקט למתנס 190/16
189.
הצעת מחיר מס' 166/16-ביקורת בטיחות
190.
בקשה להצעת מחיר לכסאות פלסטיק מס' 168/16
191.
בקשה להצעת מחיר מס' 167/16- חיפוי עץ במרחבים ציבוריים בתיכון עודד
192.
בקשה להצעת מחיר שעון נוכחות ותוכנת תקשורת לתיכון עודד ולחט"ב הרצוג מס' 169/16
193.
בקשה להצעת מחיר מס' 170/16 -ציוד וכלי עבודה עבור אב הבית תיכון "עודד"
194.
בקשה להצעת מחיר מס' 165/16- שיפוץ בביה"ס אלון
195.
בקשה להצעת מחיר בל"ה מס' 171/16
196.
בקשה להצעת מחיר עדכון תעריפי חוקי העזר
197.
בקשה להצעת מחיר מס'116/16 -ציוד מיכון משרדי למוס"ח
198.
בקשה להצעת מחיר מס' 172/16- לוחות גרפיים עבור מגמת אומנות תיכון "עודד"
199.
בקשה להצעת מחיר מס' 173/16- משטח לינולאום לרצפת פרקט לתיכון עודד
200.
בקשה להצעת מחיר מס'174/16-פופים למרחבים ציבוריים עבור תיכון עודד וחט"ב הרצוג
201.
בקשה להצעת מחיר מס' 175/16- דלתות פלדלת לחדרי מחשבים וסדנאות בתיכון עודד
202.
בקשה להצעת מחיר מס' 176/16- תשתיות תקשורת ושירות וירטואלי בענן לתיכון עודד
203.
בקשה להצעת מחיר מס' 177/16- פחי אשפה
204.
בקשה להצעת מחיר מס' 178/16- מטבח
205.
בקשה להצעת מחיר מס' 182/16- מחסומים
206.
בקשה להצעת מחיר מס' 183/16- ציוד מכטרוניקה עבור מגמת הנדסת מערכות בתיכון עודד
207.
בקשה להצעת מחיר מס' 181/16- מעטפות
208.
בקשה להצעת מחיר מספר 184/16 ציוד עיבוד שבבי עבור מגמת הנדסת מערכות בתיכון עודד
209.
בקשה להצעת מחיר מס' 185/16 ציוד פיזיקה רקע למכונות עבור מגמת הנדסת מערכות בתיכון עודד
210.
בקשה להצעת מחיר מס' 179/16
211.
בקשה להצעת מחיר מס' 180/16- מדפסות
212.
בקשה להצעות מחיר עבור מחסנים 186/16
213.
בקשה להצעת מחיר לליווי בהקמה וייעוץ של חברה כלכלית קדימה צורן מס' 188/16
214.
בקשה להצעת מחיר עבור ציוד ספורט עבור חינוך גופני ביס תיכון "עודד" בקדימה צורן 192/16
215.
בקשה להצעת מחיר מס' 193/16 ציוד מגמת אמנות עבור תיכון עודד
216.
בקשה להצעת מחיר מס' 194/16 ציוד מכטרוניקה עבור מגמת הנדסת מערכות בתיכון עודד
217.
בקשה להצעת מחיר ציוד רובוטיקה עבור מגמת הנדסת מערכות בתיכון עודד מס' 187/16
218.
בקשה להצעת מחיר מערכת הקלטה עבור מוקד הבטחון מס' 189/16
219.
בקשה להצעת מחר בל"ה מס :16/ כלי נגינה ופסנתרים
220.
בקשה להצעת מחר בל"ה מס :16/ גיטרות ותופים
221.
בקשה להצעת מחר בל"ה מס :16/כלי נגינה למגמת מוזיקה בתיכון
222.
בקשה להצעת מחר בל"ה מס :16/כלי נשיפה
223.
בקשה להצעת מחר בל"ה מס :16/כלי נשיפה הגברה וציוד
224.
בקשה להצעת מחיר מס' 196/16
225.
בקשה להצעת מחיר מס' 197/16
226.
מכרז מס' 197/16 הספקים והקבלים להם הועבר הבל"ה
227.
בקשה להצעת מחיר מס' 198/16
228.
בקשה להצעת מחיר מס' 198/16 מצ"ב שמות הספקים/הקבלנים הועברה הבל"ה הנ"ל
229.
בקשה להצעת מחיר 195/16
230.
בקשה להצעת מחיר 206/16
231.
בקשה להצעת מחיר 202/16
232.
בקשה להצעת מחיר 203/16
233.
בקשה להצעת מחיר 205/16
234.
בקשה להצעת מחיר 204/16
235.
בקשה להצעת מחיר 200/16
236.
בקשה להצעת מחיר דלת פלדלת בני עקיבא 199/16
237.
בקשה להצעת מחיר 201/16
238.
בקשה להצעת מחיר 207/16 ישנה הארכת זמן לבלה הנ"ל וניתן להגיש הצעות עד מחר בבוקר 9/8/16 בשעה: 08:30.
239.
בקשה להצעת מחיר 208/16 הצעה יש לשלוח לא יאוחר מיום 09/08/2016 שעה 08:30
240.
רשימת ספקים לבלה אספקת ציוד ספורט למתנס בצורן 209.16 הגשה 15.8.16 שעה 12:00
241.
בקשה להצעת מחיר לציוד ספורט מתנס חדש צורן 209.16 הגשה 15.8.16 שעה 12
242.
בלה למזרני אקרובטיקה למתנס בצורן 210/16 הגשה 15.8.16 עד שעה 12
243.
רשימת ספקים לבלה אספקת מזרני אקרובטיקה למתנס בצורן 210/16 הגשה 15.8.16 עד שעה 12
244.
בלה החלפת חול בגני בקדימה צורן 212.16 הגשה 15.8.16 עד שעה 16
245.
רשימת ספקים בלה החלפת חול בגני בקדימה צורן 212.16 הגשה 15.8.16 עד שעה 16
246.
למגמת הנדסת מערכות בתיכון עודד 213.16 הגשה 15.8.16 שעה 16 Cam Cad רשימת ספקים לבלה תוכנות
247.
למגמת הנדסת מערכות בתיכון עודד 213.16 הגשה 15.8.16 שעה 16 Cam Cad בלה לתוכנת
248.
בלה מדפסת תלת מימד למגמת הנדסת מערכות בתיכון עודד 211.16
249.
רשימת ספקים לבלה מדפסת תלת מימד למגמת הנדסת מערכות בתיכון עודד 211.16 הגשה 15.8.16 שעה 16
250.
בל"ה שילוט למבנה חינוך ומוסדות ציבור במועצה 214.16 הגשה 22.8.16 שעה 16
251.
רשימת ספקים לבלה שלטים למבנה חינוך ומוסצ במועצה 214.16 הגשה 22.8.16 שעה 16
252.
בלה בקשה להצעת מחיר מכרז מס 212/16
253.
בלה בקשה להצעת מחיר מכרז מס 211/16
254.
פניה לקבלת הצעות מחיר מספקים מכרז מס 211/16
255.
פניה לקבלת הצעות מחיר מספקים מכרז עבודות נגרות הגשה 22/08/16 עד 16:00
256.
פניה לקבלת הצעות מחיר מספקים מכרז סורגים לחדרי מחשב הגשה 22/08/16 עד 16:00
257.
פניה לקבלת הצעות מחיר מספקים סורגים לחדרי מחשב בתיכון עודד וחטב הרצוג עד 22/08/2016 עד 16
258.
בקשה להצעת מחיר (בל"ה) מס': 300/16 הגשה 11.9.16 שעה 16:00