רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

ועדות פרוטוקולים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
ישיבה מיום 13 לדצמבר 2016
2.
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 30.12.13
3.
פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 15.1.14 מצגת ועדת חינוך מתאריך 15.1.14
4.
פרוטוקול ועדה לאיכות הסביבה מתאריך 23.2.14
5.
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 6.3.14
6.
אישור ועדת תנועה - כניסה חקלאית מכביש 562
7.
ועדת תחבורה מיום 18.5.14
8.
פרוטוקול ישיבת ועדת שמות והנצחה מיום 8.4.14
9.
פרוטוקול ועדת ביטחון מיום 6.11.14