רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

ועדת תנועה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מתאריך 30.7.2019
12/09/2019 00:00:00
2.
פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מתאריך 30.7.2019
12/09/2019 00:00:00
3.
פרוטוקול וועדת תנועה 30.7.19 - המשך לוועדת תנועה 18.10.18, 24.1.19
10/09/2019 00:00:00
4.
קביעת תחום לעניין הסדרי תנועה לפי תקנה 18 ב' לתקנות התעבורה
5.
ועדת תנועה מקומית מיום 18.5.14