רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

ועדת ערר לענייני ארנונה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
כתובת מייל של ועדת ערר: appealscommitee@kadima-zoran.muni.il
2.
ועדת ערר מיום 7/12/2018 חתום ע"י יו"ר הועדה
3.
החלטת ועדת ערר מתאריך 16.1.12
4.
החלטת ועדת ערר מתאריך 6.5.12 - ירון דניאל
5.
החלטת ועדת ערר מתאריך 24.4.12
6.
פרוטוקול ועדת ערר מתאריך 24.4.12 - גד רונן
7.
פרוטוקול ועדת ערר מתאריך 19.6.12
8.
החלטת ועדת ערר מתאריך 1.7.12 - בנושא מרתפים
9.
החלטת בית המשפט מתאריך 17.10.12 - ירון דניאל
10.
פרוטוקול ועדת ערר מתאריך 16.9.14
11.
פרוטוקול ועדת ערר מתאריך 7.10.14
12.
החלטת ועדת ערר מתאריך 27.11.14 - מרתפים
13.
פרוטוקול ועדת ערר מתאריך 23.12.14
14.
פרוטוקל ועדת ערר מתאריך 19.1.16