רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

פרוטוקולים משנת 2016

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול וועדת תחבורה 29-05-2016 - הסדרת חניה והורדת תלמידים ב 3 בתי הספר בצורן
2.
פרוטוקל 25/08/2016 הסדרי הורדת תלמידים בקרית החינוך בצורן