רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

פרוטוקולים י. מועצה 2017

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מליאת המועצה קדימה צורן 18/07/2017
18/07/2017 00:00:00
2.
תמלול ישיבת מליאה 12.9.17
12/09/2017 00:00:00
3.
ישיבת מליאה 17.10 - קדימה צורן
17/10/2017 00:00:00
4.
פרוטוקול מליאה מיום 18.7.17 חתום + נספחים
18/07/2017 00:00:00
5.
פרוטוקול מליאה 12.9.17 חתום
12/09/2017 00:00:00
6.
מליאת מועצה 21.11.17 חתום
21/11/2017 00:00:00
7.
תמלול ישיבת מליאה קדימה צורן 20.8
20/08/2017 00:00:00
8.
תמלול ישיבת מליאה מיום 15.8
15/08/2017 00:00:00
9.
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מיום 20.6.17 - בנושא ארנונה- חתום
20/06/2017 00:00:00
10.
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 30.7.17- חתום
30/07/2017 00:00:00
11.
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 27.6.2017 בנושא תקציב- חתום
27/06/2017 00:00:00
12.
פרוטוקול מליאה 10.1.17 חתום
10/01/2017 00:00:00
13.
פרוטוקול ישיבת מליאה לא מן המניין 21.2.17 - חתום+ נספחים
21/02/2017 00:00:00
14.
פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין 28.3.17 - חתום
15.
ועדת תקציב 2017 קדימה צורן 21/2/2017
16.
קדימה צורן-ישיבת מועצה-20.6.17 תימלול 29062017
17.
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המנין - צו הארנונה- מיום 29.6.16 אישור צו הארנונה לשנת 2017
18.
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 13.6.17 צו ארנונה חתום
13/06/2017 00:00:00
19.
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המנין 2822017
20.
תמלול ישיבת מליאה שלא מן המנין 26122017
21.
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מיום 26.12.17 לאישור תקציב המועצה
22.
פרוטוקול מליאה 17102017 חלק ב
23.
פרוטוקול מליאה 17102017 חלק א
24.
פרוטוקול ישיבת מליאה מיום 15.8.17
25.
פרוטוקול מליאה נדחית מיום 8.8.17 ליום 13.8.17
26.
מליאת מועצה קדימה צורן 25.4.17
27.
מליאת מועצה קדימה צורן 14.3.17
28.
מליאת מועצה קדימה צורן 14.2.17
29.
תמלול ישיבת המליאה 13062017 - ללא שינויים
30.
פרוטוקול ישיבת מליאה מיום 13.6.17 חתום הופץ
31.
ישיבת מליאה מן המנין 25.4.2017
32.
שיפוץ ביס גוונים ותיכון עודד סיור קבלנים
33.
בחודש מאי 2017 לא התקיימה ישיבת מועצה מן המנין
34.
פרוטוקול מליאה מן המניין מתאריך 14.3.17 חתום חלק א
35.
פרוטוקול מליאה מן המניין מתאריך 14.3.17 חתום חלק ב
36.
פרוטוקול ישיבת מליאה 14.2.17- סופי לאחר תיקוני פרוטוקול מיום 14.3.17