רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

משאבי אנוש - טפסים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס דיווח כוננות
2.
הצהרה על צום
03/02/2020 00:00:00
3.
ימי בחירה לשנת 2020
27/01/2020 00:00:00
4.
טופס ימי הצהרה על מחלה
5.
טופס הוצאות רכב
6.
טופס בקשה ליום בחירה
7.
טופס בקשה לחופשה
8.
הצהרה על קריאות פתע
9.
נהלי עבודה בענייני תנאי שכר
10.
דיווח נסיעות חודשי ברכב אישי