רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

משאבי אנוש

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס ימי הצהרה על מחלה
2.
טופס הוצאות רכב
3.
טופס דיווח כוננות
4.
טופס בקשה ליום בחירה
5.
טופס בקשה לחופשה
6.
הצהרה על קריאות פתע
7.
נהלי עבודה בענייני תנאי שכר
8.
דיווח נסיעות חודשי ברכב אישי