רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

הקצאות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס בקשה להקצאת קרקע / מבנה
2.
טופס רשימת מתפללים לבקשת הקצאה למטרת בית כנסת
3.
נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית