רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

תכניות אינסטלציה למכרז

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
קדימה צורן ביס מקיף תוס מעבדות
2.
1339-7-S-3-50
3.
1339-7-S-2-50
4.
1339-7-S-1-50
5.
1339-7-S-0