רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

אולם ספורט ביס גוונים ניצני השרון

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
אולם ספורט גוונים מסמך הבהרה מס 4 עידכון תוקף ערבות מכרז
2.
מסמך הבהרה מס 4 אולם ספורט ביס גוונים דחיית מועד הגשת הצעות
3.
מסמך הבהרה מס 3 עידכון תוקף ערבות מכרז
4.
מסמך הבהרה מס 2 כמות לסעיפים פרק 6
5.
מסמך הבהרה מס 1 דחיית מועד הגשה
6.
נוסח מודעת פרסום מס 2 מכרז
7.
מכרז והסכם 2-2018 להקמת אולם ספורט גוונים וניצני השרון
8.
מסמך הבהרה מס 5 דחיית מועד הגשת ההצעות
9.
אולם ספורט פאושלי מכרז ללא מחירים
10.
כתב כמויות
11.
רשימת חומרי גמר
12.
רשימת תכניות
13.
מפרט אולם ספורט קדימה