רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

וועדות יועצים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
וועדת שלושה ליסינג רכבים- משכל מכרז לת/26/2018
12/11/2018 00:00:00
2.
פרוטוקול וועדת שלושה מיום 10.7.18 בנושא: מכרז מס' מש/33/2017 אספקה והתקנה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות
3.
ועדת שלושה מיום 26.6.18 אספקת
4.
פרוטוקול ועדת שלושה מחשוב
5.
בחינת אישור התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות מכרזים משותפים
6.
בחינת אישור התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות מכרזים משותפים תשלב 1972