רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

תוכניות פתוח

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
ZORAN-GANIM--PRISOTZORAN-GANIM-PRATIM-
2.
ZORAN-GANIM-TOP4
3.
REMEZ-HARHVA-PRATIM+