רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מכרז 15/2018

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מסמך הבהרה מס 1
2.
מסמך הבהרה מס 2
3.
מסמך הבהרה מס 3
4.
מסמך הבהרה מס 4
5.
מסמך הבהרה מס 5
6.
מסמך הבהרה מס 6
7.
דחיית מועד להגשת מכרז ונועד סיור קבלנים מכרז 15/2018
8.
חוזה מאושר ביס לב רן צורן
9.
נספח ביטוח
10.
כתב כמויות
11.
מפרט טכני