רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

תכניות אינסטלציה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
03 שחר לבן
2.
03 צבעוני
3.
02 שחר לבן
4.
02 צבעוני
5.
01 שחר לבן
6.
01 צבעוני
7.
00 שחור לבן
8.
00 צבעוני