רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

תכניות אדריכלות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
רשימת תכניות
2.
לב רן גמרים
3.
1603-prt-stone-14
4.
1603-prt-mashkof-13
5.
1603-prt-geves-12
6.
1159-WS_-7
7.
1159-WR-6
8.
1159-WP00-1
9.
1159-WE-8
10.
1159-W01-ak-5
11.
1159-W01-4
12.
1159-W00-ak-3
13.
1159-W00-2
14.
1159-N
15.
1159-M
16.
1159-A