רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

טפסים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס רישום גנים לשנה"ל תשפ"א
2.
בקשת העברה מגן אחד למשנהו לשנת הלימודים תשפ"א
3.
אישור בנק תשלומי חינוך
4.
טופס בקשה לביטול רישום לשנה"ל תשפ"א
5.
בקשת העברה מגן אחד למשנהו לשנת הלימודים תש"פ