רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

פרוטוקולים י. מועצה 2019

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המנין 17.12.19 תקציב 2020
15/01/2020 00:00:00
2.
פרוטוקול מלא מליאה לא מן המניין 17.12.19 תקציב 2020
15/01/2020 00:00:00
3.
פרוטוקול מלא ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס' 14 שהתקיימה ביום ג' 10.12.19
26/12/2019 00:00:00
4.
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס' 14 שהתקיימה ביום 10.12.19
26/12/2019 00:00:00
5.
פרוטוקול וועדת תנועה 16.9.19
09/12/2019 00:00:00
6.
תקציב פיתוח 2020 מעודכן ליום 5.12.19 למליאה
09/12/2019 00:00:00
7.
תקציב 2020 מעודכן ליום 5.12.19 למליאה
09/12/2019 00:00:00
8.
שינויים בתקציב 2019 לאישור מליאת המועצה 2
09/12/2019 00:00:00
9.
מכתב מלווה לתקציב 2020
09/12/2019 00:00:00
10.
זימון וסדר יום לישיבת מליאה שלא מן המניין בנושא תקציב 2020
09/12/2019 00:00:00
11.
זימון וסדר יום לישיבת מליאה שלא מן המניין 17.12.19 בנושא עדכוני תקציב
09/12/2019 00:00:00
12.
החלטת ועדת התכנון בנושא תוכנית המתאר תאריך ישיבה 17.11.19
24/11/2019 00:00:00
13.
תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'13 שהתקיימה ביום 12.11.19 בלשכת ראש המועצה
21/11/2019 00:00:00
14.
תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין
21/11/2019 00:00:00
15.
פרוטוקול מלא ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס' 12 שהתקיימה ביום ג' 5.11.19
21/11/2019 00:00:00
16.
פרוטוקול מלא ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס' 13 12.11.19 'ג ביום שהת
21/11/2019 00:00:00
17.
תקציר החלטות מליאה מן המניין חתום להפצה
21/11/2019 00:00:00
18.
תקציר החלטות מליאה לא מן המניין 12.11.19 חתום להפצה
21/11/2019 00:00:00
19.
פרוטוקול מליאה מלא מיום 5.11.19 חתום להפצה
21/11/2019 00:00:00
20.
פרוטוקול מלא מליאה לא מן המניין 12.11.19 חתום להפצה
21/11/2019 00:00:00
21.
חתימות קרן ועמיקם
21/11/2019 00:00:00
22.
ישיבת מליאת מועצה מקומית קדימה-צורן 2019/02/19
17/11/2019 00:00:00
23.
מלל היטל שמירה קדימה 24.10.19
17/11/2019 00:00:00
24.
ישיבת מליאה מן המניין מועצה מקומית קדימה-צורן 2015/01/19
17/11/2019 00:00:00
25.
ישיבת מליאה שלא מן המניין מועצה מקומית קדימה-צורן 2015/01/19
17/11/2019 00:00:00
26.
תמלול ישיבות המועצה תאריכים 10.09.19
04/11/2019 00:00:00
27.
תמלול ישיבות המועצה תאריכים 6.10.19
04/11/2019 00:00:00
28.
תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'10 שהתקיימה ביום 10.9.19 בלשכת ראש המועצה
29/10/2019 00:00:00
29.
תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'11 שהתקיימה ביום 6.10.19 בלשכת ראש המועצה
29/10/2019 00:00:00
30.
תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס' 8
24/09/2019 00:00:00
31.
תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס' 6
13/06/2019 00:00:00
32.
תמצית פרוטוקול מליאת המועצה ביום 16.4.19
01/05/2019 00:00:00
33.
פרוטוקול מליאת מועצה ישיבה מן המניין 12.3.19
31/03/2019 00:00:00
34.
תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאה מיום 26.2.19 בנושא תקציב חתום+ מסמכים נוספים
14/03/2019 00:00:00
35.
תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין שהקתיימה ביום 19.2.19 בשעה 19:00 בלשכת ראש המועצה
28/02/2019 00:00:00
36.
זימון לישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין שתתקיים ביום ג' 5.3.2019
27/02/2019 00:00:00
37.
זימון לישיבת מליאה בתאריך 5.3.19 המשך דיון בנושא תקציב המועצה לשנת 2019
21/02/2019 00:00:00
38.
ישיבה מן המניין ב 15.1.19
19/02/2019 00:00:00
39.
ישיבה לא מן המניין ב 15.1.19
19/02/2019 00:00:00
40.
ישיבת מליאה שלא מן המניין מועצה מקומית קדימה-צורן 15/01/19
19/02/2019 00:00:00
41.
טיוטת תקציב רגיל ופיתוח 2019 למליאה
14/02/2019 00:00:00
42.
תקציב המועצה לשנת 2019
14/02/2019 00:00:00
43.
זימון לשיבת מליאת המועצה שלא מן המניין שתתקיים ביום ג' 26.2.19
14/02/2019 00:00:00
44.
תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין
16/01/2019 00:00:00
45.
תקצירי החלטות מפרוטוקולי מליאה מן המניין ושלא מן המניין מיום 15.1.19
16/01/2019 00:00:00
46.
סדר יום לישיבת מליאה 15.1.19
16/01/2019 00:00:00