רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

פרוטוקולים י. מועצה 2019

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס' 6
13/06/2019 00:00:00
2.
תמצית פרוטוקול מליאת המועצה ביום 16.4.19
01/05/2019 00:00:00
3.
פרוטוקול מליאת מועצה ישיבה מן המניין 12.3.19
31/03/2019 00:00:00
4.
תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאה מיום 26.2.19 בנושא תקציב חתום+ מסמכים נוספים
14/03/2019 00:00:00
5.
תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין שהקתיימה ביום 19.2.19 בשעה 19:00 בלשכת ראש המועצה
28/02/2019 00:00:00
6.
זימון לישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין שתתקיים ביום ג' 5.3.2019
27/02/2019 00:00:00
7.
זימון לישיבת מליאה בתאריך 5.3.19 המשך דיון בנושא תקציב המועצה לשנת 2019
21/02/2019 00:00:00
8.
ישיבה מן המניין ב 15.1.19
19/02/2019 00:00:00
9.
ישיבה לא מן המניין ב 15.1.19
19/02/2019 00:00:00
10.
ישיבת מליאה שלא מן המניין מועצה מקומית קדימה-צורן 15/01/19
19/02/2019 00:00:00
11.
טיוטת תקציב רגיל ופיתוח 2019 למליאה
14/02/2019 00:00:00
12.
תקציב המועצה לשנת 2019
14/02/2019 00:00:00
13.
זימון לשיבת מליאת המועצה שלא מן המניין שתתקיים ביום ג' 26.2.19
14/02/2019 00:00:00
14.
תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין
16/01/2019 00:00:00
15.
תקצירי החלטות מפרוטוקולי מליאה מן המניין ושלא מן המניין מיום 15.1.19
16/01/2019 00:00:00
16.
סדר יום לישיבת מליאה 15.1.19
16/01/2019 00:00:00