רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

תוכנית המתאר

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
התנגדות המועצה המקומית לתוכנית "הבננה"
30/01/2020 00:00:00
2.
החלטת לשכת התכנון 17.11.2019
30/01/2020 00:00:00