רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

פרוטוקולים י. מועצה 2020

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
ישיבת מליאה 19/5/2020 סיכום קורונה עד כאן
21/05/2020 00:00:00
2.
ישיבת מליאה 19/5/2020 סטטוס גזברות וגביה מאי 2020
21/05/2020 00:00:00
3.
פרוטוקול מלא מישיבת מליאת מועצה מיום 15.3.2020
23/04/2020 00:00:00
4.
תקציר פרוטוקול מישיבת מליאת מועצה מיום 15.3.2020
23/04/2020 00:00:00
5.
תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס' 2 שהתקיימה ביום 11.2.2020 בלשכת ראש המועצה
23/02/2020 00:00:00
6.
פרוטוקול מלא ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס' 2 שהתקיימה ביום ג 11.2.2020
23/02/2020 00:00:00
7.
פרוטוקול מליאת מועצה מלא מן המניין מס 1 מיום 21.1.2020
12/02/2020 00:00:00
8.
תקציר החלטות מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס' 1 שהתקיימה ביום 2020.1.21 בלשכת ראש המועצה
12/02/2020 00:00:00