רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מידע מהשירות הפסיכולוגי חינוכי

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
לילדי קדימה צורן האלופים
2.
מכתב לתושבים משבר הקורונה
22/03/2020 00:00:00
3.
חוברת משחקים שניתן לשחק עם הילדים
17/03/2020 00:00:00
4.
תכנון שבועי לימי ההשבתה
5.
מידע מהשירות הפסיכולוגי - חינוכי