רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים סגורים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מכרז פנימי/פומבי מספר 27/2020 - מזכיר/ה מחלקת גני ילדים, 75% משרה
2.
מכרז פנימי/פומבי מספר 26/2020 - מזכיר/ה במחלקת חינוך מיוחד, 75% משרה
3.
מכרז פנימי/פומבי מספר 24/2020 - מנהלן/ית בבית ספר 100% משרה
4.
מכרז פנימי 15.2020 פקח-ית רישוי עסקים
5.
מכרז פנימי לתפקיד מנהל יחידת תיאום ובקרה
6.
מכרז פנימי חיצוני 17.2020 לבורנט-ית
7.
מכרז פנימי פומבי לתפקיד קצין ביקור סדיר 16.2020
8.
מכרז פנימי-פומבי לתפקיד מנהל יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול 20.2020
9.
מכרז פנימי/פומבי מספר 21/2020 לתפקיד גזבר
10.
דרושים עוזרי חינוך לבתי הספר היסודיים
26/11/2020 00:00:00
11.
מכרז פנימי מספר 13/2020 לתפקיד מנהל/ת מחלקה החינוך הקדם יסודי במועצה מקומית קדימה - צורן
01/07/2020 00:00:00
12.
מכרז פנימי/חיצוני מספר 14/2020 לתפקיד מנהל/ת מדור חינוך מיוחד
17/06/2020 00:00:00
13.
מכרז פנימי/פומבי מספר 11/2020 לתפקיד מנהל/ת מחלקת חינוך במועצה מקומית קדימה - צורן
02/06/2020 00:00:00
14.
מכרז פנימי/פומבי מספר 12/2020 לתפקיד מנהל/ת מחלקת קידום ורישוי עסקים במועצה מקומית קדימה צורן
02/06/2020 00:00:00