רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים 2019

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
בקשה להצעת מחיר עבור עבודות איטום גגות הגשה עד 22.9.19 בשעה 12:00
2.
בקשה להצעת מחיר משחקים לגנים את ההצעה יש לשלוח לא יאוחר מיום: 12/9/19 בשעה 12:00
3.
בקשה להצעת מחיר חומרים מתכלים לגנים את ההצעה יש לשלוח לא יאוחר מיום: 11/09/19 שעה 12:00
4.
בקשה להצעת מחיר ארוחות חמות מועדון אזרחים ותיקים מועשר
5.
נספח לבקשה להצעת מחיר בל"ה לארוחות חמות מועדון ותיקים מועשר
6.
בקשה להצעת מחיר הדרכה ליווי וייעוץ לאכולות גנים - סייעות
7.
מתן שירותי ייעוץ, ליווי ותפעול מינהלת אזורי תעשייה, עסקים ופיתוח כלכלי מועצה מקומית קדימה-צורן
8.
בקשה להצעת מחיר (בל"ה) שיפור ושדרוג שצפים- ספסלים 44/19 הגשה 5/11/19 שעה 09:00
9.
בקשה להצעת מחיר וילונות יש לשלוח לא יאוחר מיום 6.11.19 שעה 12:00
10.
בקשה להצעת מחיר לתוכנית ייעוץ ארגוני ואסטרטגי– בדגש על עבודת ממשקים ותוכניות עבודה
11.
בקשה להצעת מחיר מוצרי חשמל את ההצעה יש לשלוח לא יאוחר מיום: 7.11.19 שעה 12:00
12.
בקשה להצעת מחיר הגשה לאספקת לוחות תוכן עבור גני ילדים לא יאוחר מיום: חמישי 7.11.19 שעה: 12:00
13.
בקשה להצעת מחיר תלושי ארנונה לשנת 2020
14.
בקשה להצעת מחיר וילונות יש לשלוח לא יאוחר מיום 17.11.19 שעה 12:00 הארכה
15.
בקשה להצעת מחיר 52/19 אספקה והובלה כלי נשיפה מ.מ. קדימה צורן הגשה 1.12.19 שעה 12
16.
בקשה להצעת מחיר 52/19 אספקה והובלה כלי נשיפה מ.מ. קדימה צורן
17.
טופס בקשה להצעות מחיר עבור עריכת והנחיית חידון תנך יישובי
18.
בקשה להצעת מחיר 19 לאספקת אוטובוסים לצעדה יישובית
19.
בקשה להצעת מחיר ערכת גידול הידרופונית לגנים מועד הגשה עד 17.2.19 שעה: 12:00
20.
שיפוץ גן תמר מכרז הנחות
20/07/2020 00:00:00