רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

טפסים - מחלקת הנדסה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
נוהל חתימת הסכם פתוח לתושב 10/05/17
2.
טופס היתר לביצוע עבודות זמניות בדרך