רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים

- מכרז פנימי חיצוני אחראי בקרת הסעות במחלקת חינוך 50%

תאריך פרסום: 17/04/2019
תאריך אחרון להגשה: 30/04/2019

- מכרז פנימי חיצוני עובד תחזוקה בעל תעודת חשמלאי

תאריך פרסום: 17/04/2019
תאריך אחרון להגשה: 30/04/2019

- מנהל/ת מח' שפ"ע בקדימה

תאריך פרסום: 17/04/2019
תאריך אחרון להגשה: 30/04/2019

20/2017 - אספקת שרותי הפעלת מערך החניה העירוני וסיוע באכיפת חוקי העזר העירוניים

תאריך פרסום: 14/05/2017
תאריך אחרון להגשה: 21/05/2017
לאספקת שרותי הפעלת מערך החניה העירוני וסיוע באכיפת חוקי העזר העירוניים במועצה המקומית קדימה-צורן

4/2017 - לכידת בעלי חיים, הובלתם והחזקתם במכלאה

תאריך פרסום: 03/05/2017
תאריך אחרון להגשה: 01/03/2017
הבהרות למכרז 4/2017 ללכידת בעלי חיים, הובלתם והחזקתם במכלאה מפגש הבהרות נוסף ביום 28/2/2017

34/2016 - אספקת דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק

תאריך פרסום: 01/11/16
תאריך אחרון להגשה:
אספקת דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק

25/2016 - מתן שירות הסעות

תאריך פרסום: 01/05/20126
תאריך אחרון להגשה: 21/08/16
למתן שירות הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד
1