רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מכרזי רכש

- בקשה להצעת מחיר חומרים מתכלים לגנים

תאריך פרסום: 25/08/2019
תאריך אחרון להגשה: 26/08/2019

- בקשה להצעת מחיר סקר מוני מים

תאריך פרסום: 10/10/2019
תאריך אחרון להגשה: 03/11/2019

- בקשה להצעת מחיר (בל"ה) סקר עצים- מועצה מקומית קדימה- צורן

תאריך פרסום: 21/07/2019
תאריך אחרון להגשה: 23/07/2019

- בקשה להצעת מחיר לבדיקה ואיתור מוני מים וחשמל במתקני הרשות

תאריך פרסום: 27/06/2019
תאריך אחרון להגשה: 07/07/2019

- בקשה להצעת מחיר ייעוץ בנושא מערך המיחשוב ברשות

תאריך פרסום: 27/06/2019
תאריך אחרון להגשה: 21/07/2019

34/19 - בקשה להצעת מחיר עבודות צבע גנים ובתי ספר יסודיים

תאריך פרסום: 01/07/2019
תאריך אחרון להגשה: 07/07/2019
1 2 >