רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מכרזי רכש

בל"ה 370 - קבלת הצעת מחיר לאספקה, התקנה ותחזוקה של סורקים שולחניים

תאריך פרסום: 15/10/2017
תאריך אחרון להגשה: 29/10/2017
מועד הגשה נדחה ליום 29.10.17 שאלות הבהרה יפורסמו ביום 22.10.17

בל"ה 360 - קבלת הצעות מחיר להובלת מכונות לעיבוד שבבי עבור תיכון עודד

תאריך פרסום: 25/10/2017
תאריך אחרון להגשה: 29/10/2017

בל"ה 390 - קבלת הצעות מחיר לאספקה, התקנה ותחזוקה של מחשבים נייחים

תאריך פרסום: 25/10/2017
תאריך אחרון להגשה: 29/10/2017
פרסום מענה לשאלות הבהרה
1