רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מכרזי רכש

- בקשה להצעת מחיר חומרים מתכלים לגנים

תאריך פרסום: 25/08/2019
תאריך אחרון להגשה: 26/08/2019

- בקשה להצעת מחיר (בל"ה) סקר עצים- מועצה מקומית קדימה- צורן

תאריך פרסום: 21/07/2019
תאריך אחרון להגשה: 23/07/2019

- בקשה להצעת מחיר לבדיקה ואיתור מוני מים וחשמל במתקני הרשות

תאריך פרסום: 27/06/2019
תאריך אחרון להגשה: 07/07/2019

- בקשה להצעת מחיר ייעוץ בנושא מערך המיחשוב ברשות

תאריך פרסום: 27/06/2019
תאריך אחרון להגשה: 21/07/2019

34/19 - בקשה להצעת מחיר עבודות צבע גנים ובתי ספר יסודיים

תאריך פרסום: 01/07/2019
תאריך אחרון להגשה: 07/07/2019

33/19 - בקשה להצעת מחיר עבודות מסגרות מוסדות חינוך הגשה 7/7/19

תאריך פרסום: 01/07/2019
תאריך אחרון להגשה: 07/07/2019

בל"ה 370 - קבלת הצעת מחיר לאספקה, התקנה ותחזוקה של סורקים שולחניים

תאריך פרסום: 15/10/2017
תאריך אחרון להגשה: 29/10/2017
מועד הגשה נדחה ליום 29.10.17 שאלות הבהרה יפורסמו ביום 22.10.17
1 2 >