רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מכרזי רכש

בל"ה 370 - קבלת הצעת מחיר לאספקה, התקנה ותחזוקה של סורקים שולחניים

תאריך פרסום: 15/10/2017
תאריך אחרון להגשה: 29/10/2017
מועד הגשה נדחה ליום 29.10.17 שאלות הבהרה יפורסמו ביום 22.10.17

בל"ה 360 - קבלת הצעות מחיר להובלת מכונות לעיבוד שבבי עבור תיכון עודד

תאריך פרסום: 25/10/2017
תאריך אחרון להגשה: 29/10/2017

בל"ה 390 - קבלת הצעות מחיר לאספקה, התקנה ותחזוקה של מחשבים נייחים

תאריך פרסום: 25/10/2017
תאריך אחרון להגשה: 29/10/2017
פרסום מענה לשאלות הבהרה

בקשה להצעת מחיר - עדכון תעריפי חוק העזר

תאריך פרסום: 31/05/2018
תאריך אחרון להגשה: 06/06/2018
לבקשתכם אנחנו מתכבדים להגיד את הצעתנו לאספקת: שירותי עדכון תעריפי חוק העזר שטחים ציבוריים (שצ"פ) כולל עריכת תחשיב וכל פעולה נדרשת מול משרד הפנים עד להשלמה מלראה.

- מכרז שיפוץ מבנה בריכה מועצה מקומית קדימה צורן 2019

תאריך פרסום: 24/03/2019
תאריך אחרון להגשה:
1