רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

מכרזי רכש

- בקשה להצעת מחיר לבדיקה ואיתור מוני מים וחשמל במתקני הרשות

תאריך פרסום: 27/06/2019
תאריך אחרון להגשה: 07/07/2019

- בקשה להצעת מחיר ייעוץ בנושא מערך המיחשוב ברשות

תאריך פרסום: 27/06/2019
תאריך אחרון להגשה: 21/07/2019

34/19 - בקשה להצעת מחיר עבודות צבע גנים ובתי ספר יסודיים

תאריך פרסום: 01/07/2019
תאריך אחרון להגשה: 07/07/2019

33/19 - בקשה להצעת מחיר עבודות מסגרות מוסדות חינוך הגשה 7/7/19

תאריך פרסום: 01/07/2019
תאריך אחרון להגשה: 07/07/2019

בל"ה 370 - קבלת הצעת מחיר לאספקה, התקנה ותחזוקה של סורקים שולחניים

תאריך פרסום: 15/10/2017
תאריך אחרון להגשה: 29/10/2017
מועד הגשה נדחה ליום 29.10.17 שאלות הבהרה יפורסמו ביום 22.10.17

בל"ה 360 - קבלת הצעות מחיר להובלת מכונות לעיבוד שבבי עבור תיכון עודד

תאריך פרסום: 25/10/2017
תאריך אחרון להגשה: 29/10/2017

בל"ה 390 - קבלת הצעות מחיר לאספקה, התקנה ותחזוקה של מחשבים נייחים

תאריך פרסום: 25/10/2017
תאריך אחרון להגשה: 29/10/2017
פרסום מענה לשאלות הבהרה
1 2 >