רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

אין קבלת קהל במחלקת גביה בצורן בתאריכים 10/11/19, 12/11/19

אין קבלת קהל במחלקת גביה בצורן בתאריכים 10/11/19, 12/11/19