רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

הארכת תוקף תו החניה

לידיעתכם, תוקף תו החנייה הקיים יפוג בתאריך 31/01/20 (הארכה חד פעמית).
בכדי להאריך את תוקף תו החנייה אנא בחרו באחת מהדרכים הבאות:
1.מילוי בקשה מקוונת (מומלץ) באתר מילאון https://mileon-portal.co.il/Default.aspx?Rashut=920025
ובחירה בקבלת תו חנייה דרך הדואר.
2.מילוי הבקשה לתו חנייה באופן פרונטלי בשעות קבלת קהל:
יום ג' בין השעות 16:00-18:00
ויום ה' בין השעות 08:00-10:00
עלות תו החנייה הינה 40 ש"ח (התשלום האשראי בלבד!) והנו בתוקף עד לתאריך 31/12/2020