רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

שינויים במועדי פינוי האשפה- שבועות 2021

תושבות ותושבים יקרים,
לאור חג השבועות הקרב ובא, בוצעו מס' שינויים במועדי פינוי אשפה ביתית ופסולת.
14/6 יום שישי- יבוצע פינוי אשפה, מונפים וטמוני קרקע, במקום 13/5 יום חמישי.
16/5 יום ראשון (ערב חג השבועות)- יבוצע פינוי אשפה באיזור "בנה ביתך".
17/5 יום שני (מוצאי חג השבועות)- יבוצע פינוי אשפה באיזור הכפר, צורן ורמת אמיר.
18/5 יום שלישי- יבוצע פינוי פסולת ביתית, מונפים וטמוני קרקע.
פינוי פסולת גושית וגזם
16/5 יום ראשון (ערב חג השבועות)- יבוצע פינוי מרוטשילד וצפונה, כולל את איזור התעשיה במקום 17/5 יום שני.