רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

שירותי משרד הפנים במועצה מוקפאים עד להודעה חדשה

לצערנו השירותים לא יינתנו במשרדי המועצה עד להודעה חדשה.