רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

בעניין כלובי קרטונים

 
כלובי קרטונים/קרטוניות המפוזרים ברחבי המועצה נועדו
לקרטונים בלבד!!
 
תודה על שיתוף הפעולה!