רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

יום ג 5/12/2017 לא תהיה קבלת קהל בצורן

יום ג 5/12/2017 לא תהיה קבלת קהל בצורן