רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

לגבי היערכות המועצה לשביתת הסתדרות המורים: ב 27/12/2017.

 
הודעה חשובה לגבי היערכות המועצה לשביתת הסתדרות המורים: ביום ד' 27/12/2017
 
במטרה לשמור על שיגרת הלימודים ולסייע להורים להלן
 
במקרה ויש שביתה של הסתדרות המורים בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים, הסייעות הונחו ע"י המועצה להגיע למוסד החינוכי בו הן עובדות.
להלן פירוט:
 
1. סייעות חט''צ – תתגברנה את גני ט.ט. חובה וטרום חובה בקדימה צורן וגני חובה בקדימה.
2. כל סייעות חט''צ בשלושת בתי הספר, שובצו בגני היישוב .
3. סייעות חנ''מ – תגענה למוסד החינוכי בו הן עובדות. שימו לב – גני חינוך מיוחד עובדים כרגיל.
אנו מבקשים להיות קשובים לאמצעי התקשורת – בכל הנוגע לשביתה ומי שובת בדיוק. ככל והשביתה מתבטלת – חוזרים לשגרת עבודה רגילה.
 
בברכה,
אגף חינוך רווחה וקהילה