רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

יום ב 5.2.18 לא תתקיים קבלת קהל במשרד הפנים

5.2.18 לא תהיה קבלת קהל במשרד הפנים