רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

פיילוט סימון נקודות לאיסוף גזם ברחבי היישוב

פיילוט סימון נקודות לאיסוף גזם ברחבי היישוב
מדרכות נצבעו והוצב שילוט בהתאם.
אנא חנו בהתאם להוראות וכדין.
המועצה המקומית קדימה צורן