רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

וועדת העברות תתקיים ביום 23.5.2018 יום רביעי

 
להורים שלום,
וועדת העברות תתקיים ביום 23.5.2018 יום רביעי.
הורים המבקשים לערער על השיבוץ מוזמנים להגיש טופס בקשת העברה מבית ספר אחד למשנהו עד יום ה-21.5.2018 בשעה 12:00.
 
טופס בקשת העברה לחץ כאן