רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

שינוי שעות הקבלת קהל במחלקת הנדסה בין התאריכים 19-28.6.18

בין התאריכים 19-28.6.18 לא יתקיימו פגישות לתיאום ובדיקות נספחים סניטרים .
הגשות ניתן לבצע כרגיל אצל מזכירת ההנדסה אתי.